Linnea: Vi vill fortsätta att sända unga i mission

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Ord 22:6

De orden tar Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, fasta på i den här reflektionen om att sända unga i mission.

Just nu har många av EFKs partnerkyrkor och missionärer besök av unga praktikanter från Sverige. Under tre månader får praktikanterna möjlighet att se, dela och smaka på en främmande kultur samtidigt som de prövar och lär sig om mission och hur det kan ta form på olika platser. Det är en erfarenhet för livet samtidigt som det ofta är väldigt uppmuntrande för de som tar emot dessa praktikanter.

EFK har sänt ut unga stipendiater under många decennier. Det har gjorts under olika namn och strukturer men det är nog ingen överdrift att påstå att hundratals ungdomar har fått möjlighet att åka ut och erfara internationell mission i egen person genom EFK:s bibelskolor och praktikantprogram. Vi hoppas att detta sändande ska kunna fortsätta därför att det sätter spår.

Vi vet att många av EFK:s missionärer, som idag är utsända på längre uppdrag, har själva erfarenhet att åkt ut som unga för en kortare tid. Upplevelsen skapade längtan och öppenhet för att Gud kan kalla till internationell mission vilket för flera ledde vidare till tjänst i utlandet. Men det är inte bara bra för framtida rekryteringar. Vi hör också att många unga som får en möjlighet att se församlingarnas internationella arbete får upp ögonen för kyrkans roll i samhället och världen. Vi hör om hur deras tro fördjupas och efterföljelsen av Jesus får nya dimensioner både för att leva missionellt i Sverige och i utlandet. Det vill vi fortsätta uppmuntra och möjliggöra.

Text: Linnea Åberg

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i februari 2022. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen