Luiz: "Jag vill vara en pastor i hela samhället, inte bara i kyrkan"

Luiz Neto och Liliane kom till staden Macapá i norra Brasilien för att starta en församling. Men det dröjde inte länge förrän de insåg att det inte räcker att bjuda in människor till en församlingsplantering. I ett samhälle där en stor del av befolkningen saknar förutsättningar för ett drägligt liv behövs något mer.

– För att evangeliet ska vara meningsfullt måste det bidra till en förändring av samhället, konstaterar Luiz Neto.

Text: Karin Ekström och Anna-Maria Jonsson. Bearbetning: Kristina Sandin Foto: Privat. Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Öppnas i nytt fönster.

Luiz Neto älskar Macapá, det går inte att undgå. Ögonen lyser, rösten är engagerad och orden fyllda av hjärta och vision. Ända sedan han och hustrun Liliane kom till staden för att grunda församlingen Igreja Batista Independente de Macapá har staden och dess invånare legat på hans hjärta.

Familjen bor i Macapá i norra Brasilien.

Macapá är huvudstad i delstaten Amapá i norra Brasilien, en ö som ligger vid en av Amazonflodens mynningar ut till Atlanten.

Paret upptäckte ganska snart att staden har en hel del utmaningar. Fattigdomen är utbredd och en stor del av befolkningen bor i så kallade pålhus, hus på trästolpar alldeles vid floden och sumpmarken. Dricksvatten och avloppsvatten dras genom rör i Amazonfloden, men eftersom rören inte är täta blir både floden och dricksvattnet förorenade.

– Vi märkte också att det fanns en kultur där manssamhället dominerade och flickor i stort sett inte fick vara barn. Sexuella övergrepp var normaliserade och ingen reagerade när det hände. Många flickor blev gravida i 9–12 årsåldern, berättar Luiz.

Evangeliet blir inte fullkomligt om man inte ser till hela människan

Situationen var ohållbar. Luiz och Liliane insåg att för att kunna nå människorna i staden med evangelium, behöver församlingen förstå situationen i sin omgivning och försöka bidra till förändring.

Deras första initiativ var att försöka ta tag i flickornas utsatthet. De startade ett socialt projekt och byggde ganska snart upp en relation med ett tjugotal flickor från hela samhället. Genom målmedvetet arbete ökade medvetenheten om sexuella övergrepp, tonårsgraviditeterna blev färre och flickornas situation tryggare.

Utöver detta behövde man alltså förbättra den grundläggande saniteten. Allt gjordes tillsammans med det omgivande samhället – och inom ramen för församlingens arbete.

– Kyrkan får absolut inte vara långt ifrån samhället, menar Luiz. Det finns flera andra kyrkor på vår gata, men ingen av dem arbetar socialt. Det är ju inte så att vi inte vill att människor ska bli frälsta, men evangeliet blir inte fullkomligt om man inte ser till hela människan. Det blir meningslöst för den utsatta och fattiga.

Kyrkan blir en aktör som förändrar samhället

Efter en tid fick Luiz och församlingen kontakt med samfundet CIBIs sociala organisation FEPAS. De fick hjälp att börja arbeta utifrån materialet Umoja, vilket innebär att kyrkan fungerar som en ledare för samhällsförändring. Kyrkan ska arbeta tillsammans med samhället och man använder befintliga resurser för att skapa förändring.

– Under denna process fick jag också se över min roll som pastor. Det blev tydligt för mig att det inte bara en titel, utan att jag måste leva ute bland människor där församlingen finns. Jag vill vara en pastor i samhället, inte bara i kyrkan, säger Luiz.

Kallad för att älska

CIBI fick upp ögonen för Luiz innovativa sätt att leda församling och han får nu underhåll som en av deras nationella missionärer. Idag är det svårt att sära på vad som är församling och vad som är projekt, och det spelar i Luiz ögon mindre roll.

– Vi har 20 medlemmar i församlingen, men betjänar och har kontakt med 200 personer och 84 olika familjer. Det är de som utgör min församling. En kyrka som på djupet har förstått helhetssynen förstår också att de har lika mycket att lära sig av samhället som de har att lära ut.

Vad är utmanande i den roll du har idag?

– Jag har fått lära mig att jag är kallad till denna plats för att älska och betjäna och att jag inte kan vänta på att få något i utbyte. Man ska älska utan att förvänta sig något tillbaka, man gör det för att Gud älskade oss först, avslutar Luiz.

Om Luiz Neto

Luiz är tvåbarnspappa och bor i Macapá med sin fru Liliane. Liliane är utbildad socionom och Luiz får underhåll som nationell missionär av EFKs partnerkyrka CIBI.