"Man vill inte bara se förvandlade individer, utan också ett förändrat samhälle i stort"

För knappt 40 år sedan var vi i EFK med och startade en utvecklingsorganisation i Nordafrika tillsammans med flera andra organisationer. Under dessa år har organisationen kunnat erbjuda spetskompetens och bidragit till samhällsutveckling på flera områden, till exempel hälsovård, hållbar försörjning, barns rättigheter för framför allt barn med funktionsnedsättning, landsbygds­utveckling och stöd till utsatta kvinnor.

Målet med arbetet är så kallad Transformational Development, det vill säga att uppnå förändring på alla livets områden: socialt, fysiskt, ekonomiskt och andligt. Man vill inte bara se förvandlade individer, utan också ett förändrat samhälle i stort. Man vill att Guds rike ska gestaltas så att grupper och samhället förvandlas av Guds kraft. Eller med andra ord att Guds rike får komma. EFK finns med som en uppskattad partner genom personal, stöd för projekt och genom att finnas med i styrelsen.

Corona har ställt till det för vår partner. Halva ledningen blev fast i sina hemländer när gränser stängdes. Trots detta har organisationen genomfört en coronarespons med hjälp till 1 000 utsatta familjer, mat och förnödenheter. De fick också skjuta på rekryteringsprocessen för flera viktiga ledningsfunktioner. Som vanligt vänder man sig till Honom som gett uppdraget och litar på att han ska förse med rätt personal för att kunna fortsätta leva ut sin kallelse. 

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg!öppnas i nytt fönster