Marita: "Varje möte med en människa kan bli ett Gudsmöte"

Marita Forss var vid en punkt i livet där hon ville göra något nytt. Hon fick höra från några som gått Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola att det var det bästa de gjort i hela sitt liv och bestämde sig för att ansöka.

Text: Ida Ardeby Foto: Zandra Erikshed

Diakoniutbildningen har för Marita blivit en tid att stanna upp och reflektera. Utbildningen handlar om hela människan och innehåller ämnen som själavård, samtalskonst, utvecklingspsykologi, teologi samt rörelse och hälsa. Även teman som psykisk ohälsa, missbruk och döden behandlas. I studiegrupper får deltagarna dela livserfarenheter och Marita berättar att det är fantastiskt, både att ta del av andras perspektiv och att få ökad förståelse för sig själv.

– Det är bra att börja med sig själv för att kunna hjälpa andra. Jag måste se min egen sorg och det jag kämpar med för att kunna förstå andra människor.

Maritas längtan med utbildningen är att bli mer lik Jesus, att se det han såg och höra det han hörde. Genom diakoniutbildningen får hon verktyg som kan vara till nytta i alla jobb där man möter människor. Marita betonar att det är en fördel att utbildningen är på halvfart eftersom det skapar möjligheter att tillgodogöra sig kunskapen i sitt arbete. Hon jobbar på ett café på en gymnasieskola där hon möter många ungdomar.

– Jag har tagit som en utmaning att se alla ungdomar och att bygga relationer, vilket jag får möjlighet att göra med många.

Att lyssna räcker långt

Marita uppskattar de tre tillfällen per termin då eleverna möts i den vackra miljön på Liljeholmens folkhögskola och får undervisning av engagerade lärare. Utbildningen innehåller även praktik. Marita praktiserade på Linköpings Stadsmission vilket gav nya perspektiv.

Något Marita tar med sig från utbildningen är att man kommer långt med att lyssna och vara i nuet. Man behöver inte ha färdiga svar, när man lyssnar och ställer öppna frågor lockar man ofta fram svaret från individen själv.

– I mötet med människor kan man känna att “Jesus är här”. Varje möte kan bli ett Gudsmöte, avslutar Marita.

Om Marita

Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Öppnas i nytt fönster.