Maritha: Vi gör inte så mycket utan vi är!

Maritha Wilhelmsson

Maritha Wilhelmsson är pastor i församlingen New Life Göteborg och berättar om fokuset på Gudsrikeskultur.

Vilka är ni?

New Life Göteborg är en församling som planterades för 11 år sedan av New Life i Stockholm. Vår kyrka ligger i nordöstra Göteborg i ett nybyggt, väletablerat område, med en stor stadsdel med många muslimer som granne. Idag är vi cirka 100 personer på gudstjänsterna, från ungefär 30 olika länder. Alla våra offentliga samlingar tolkas till flera olika språk och i allt vi gör är det en mix av människor från olika länder.

Vad har ni gjort för att integrera nysvenskar i församlingens liv och ledarskap?

Vi gör inte så mycket utan vi är! Hela vårt arbete genomsyras av mångfald och integrering, genom att vi försöker ha ett fokus på att skapa en Gudsrikeskultur. Guds rike är mångfald och det vill vi spegla. I alla våra verksamheter finns det ledare med olika nationaliteter. Exempelvis har 50 % i styrelsen ickesvensk bakgrund och i vår söndagsskola har vi haft ledare från fem olika världsdelar.

Vad står ni i just nu vad gäller integration?

En av våra stora utmaningar är att stå bredvid de som orättfärdigt blir utvisade från Sverige och försöka hjälpa dem. En annan utmaning är att vi behöver bli fler som kan hjälpa våra nyanlända vänner in i det svenska samhället. Det som gläder oss är kontakten med nya människor. En del av dem känner ännu inte Jesus, och utmaningen är att hjälpa dem in i en relation med Jesus.


Artikeln hämtad ur Specialdirekt 2019.