Mats: SAT-7 förmedlar hopp för miljoner i Mellanöstern

SAT-7 når miljoner människor med sitt budskap om hopp och kärlek. Nu har Mats Frändå lämnat över sina arbetsuppgifter till andra medarbetare på Cypern.

- Jag ser med glädje på dessa år då jag fått vara med att förändra människors liv och tillvaro.

Efter sju år med SAT-7 på Cypern har Mats och Irén Frändå nu flyttat tillbaka till Sverige. Mats ger här en glimt om vad SAT-7 gör för att sprida hopp till utsatta människor.

SAT-7 producerar och sänder kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med drygt 21 miljoner regelbundna tittare bara på de arabiska kanalerna. Konflikterna i Mellanöstern har utlöst världens största humanitära kris sedan andra världskriget. Vi kommer att minnas de senaste fem åren som de stora flyktingströmmarnas år. Många av dem som har bott länge i Mellanöstern säger att de aldrig tidigare sett en sådan omfattning av död, kaos och politisk instabilitet som vi ser i dag. Fler människor än någonsin är i behov av tro, hopp och kärlek.

Mats och Irén Frändå har under sju år varit utsända av EFK för att arbeta med SAT-7 på Cypern. Irén som administrativ chef och Mats som IT-systemansvarig för SAT-7:s ekonomisystem samt system för Tv-sändningar. Mats arbete har inneburit systemutveckling, användarsupport och utbildning, leverantörskontakt, dialog med satellitstationen för sändning för att nämna en del. De har nu lämnat Cypern och SAT-7.

Irén har gått in i nya arbetsuppgifter på Diakonia där hon leder och utvecklar arbetet i region Mellanöstern och Nordafrika och Mats arbetar på EFKs Sverigekontor med frågor inom region Mellanöstern/Europa. ”Jag ser med glädje på dessa år då jag fått vara med att förändra människors liv och tillvaro” säger Mats, nyligen hemkommen från Cypern där han lämnat över arbetsuppgifter till andra på SAT-7:s team IT/Operations.

Bild och text är hämtad ur Utblick - ett nyhetsbrev från EFKs internationella mission. Prenumerera här!länk till annan webbplats