Medarbetare i Asien: Vi behöver sända ut unga människor i mission!

"Idag finns det över 7000 folkgrupper kvar som anses onådda enligt Joshua Project. Hur ska vi göra för att vara med att nå också dem med evangeliet? Det är en stor fråga som inte på något sätt är enkel eller låter sig besvaras i en kort text som denna. Men jag skulle vilja reflektera över en del i vår strategi för att nå dessa människor och grupper med evangeliet."

Det skriver en av EFKs medarbetare i en reflektion om mission.

"Men först, att dessa folkgrupper är onådda beror på att de inte är lätta att nå, annars hade troligen evangeliet redan nått fram också till dem. Men så har inte skett. Det kommer alltså att krävas något mer än vi har gjort tidigare om vi vill nå dem. Några snabba projekt på ett eller två år kommer inte att skapa församlingsrörelser bland Uigurerna i Kina, Banjarerna i Indonesien eller hos Bhilerna i Indien. Inte heller en möteskampanj på ett par helger kommer att hjälpa.

Vi behöver sända unga människor!

Beprövade nycklar och klart bevisade arbetssätt som fungerar för att nå in med evangeliet och se bestående frukt är, bland annat, bra språkkunskaper, ordentlig kulturanpassning och långsiktig närvaro. Om vi vill se de onådda bli nådda behöver vi fokusera och ha strategi för att dessa tre faktorer ska kunna uppfyllas. Vi behöver vi sända ut unga människor!

Du lär dig språk och kultur snabbare och enklare när du är ung, och oftast singel. Denna tid är en gåva från Gud att förberedas och tränas utan att behöva tänka på familj och barn. Det skapar en stabil bas för långsiktig och uthållig närvaro. Att ha lärt sig språk, kultur, byggt upp nätverk och skaffat sig erfarenhet innan man bildar familj eller innan man får barn ger bra förutsättningar för en långsiktig närvaro. Särskilt då många av de områden vi behöver ta oss till kräver ganska lång tid för språkträning och kulturinlärning.

Varje församling borde ha som mål att varje år sända ut minst en ungdom för i alla fall ett års missionsarbete som ett led i att träna en ny generation missionärer. Men vi kan inte nöja oss med det. Alltså att ett antal unga människor får internationell erfarenhet under ett år. Vi som rörelse och församlingar behöver ha en större och längre strategi och plan än så. Hur ger vi varje ung som sänds ut tydliga vägar och coaching att växa vidare i sin missionstjänst? Behövs det program som är längre än de ”traditionella” möjligheterna för unga som oftast bara är 6-10 månader. Kanske ett steg där man är ute 2-3 år?

Kan vi forma långsiktiga individuella planer där träning, utbildning, mentorskap och uppföljning finns med så att vi får se ett större antal unga som kan formas och sändas vidare in i långtidstjänst? Väl förberedda och med en långsiktig plan för onådda platser, länder och folk med bra uppbackning i ryggen av församlingar som vill sända missionärer dit få andra har gått.

Inte enkelt, men låt oss börja

Inget av detta låter sig göras enkelt. Att bygga upp plattformar genom vilka det är möjligt att sända missionärer till dessa onådda områden kommer kosta mer pengar och resurser än tidigare. Det kommer krävas en omfördelning av varje församlings budget och varje kristens ekonomi.

Men låt oss börja med att uppmuntra, utmana och sända en ny generation av unga, och hjälpa dem att bli långsiktiga och uthålliga missionärer till de onådda!"

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i april 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.