Möt styrelsen - Johanna: ”Om fem år drömmer jag att fler människor fått lära känna Jesus”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan; att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Johanna Gell
Ålder: 30+
Stad: Jönköping
Församling: Kungsporten, Huskvarna
Sysselsättning: Koordinator på New Wine Sverige & arbetar på Kungsportens hemtjänst

Johanna har tidigare studerat på ALT, varit med i Frizonledningen och idag är hon med i styrelsen för New Wine utanför EFK:s styrelse. Johanna brinner för lärjungaskap, ledarskap, andlig fördjupning, internationella frågor och ekumenik.

- Jag längtar efter att vi än mer ska bli det som vi har som vår vision ”en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar träna ledare och tjäna i samhället.”

- Om fem år drömmar jag om att EFK ska fått se fler människor fått lära känna Jesus och att fler församlingar planterats.

- Jag vill skicka med bibelordet Hebréerbrevet 10:19-24 ”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.” Att oavsett omständigheter: Frimodigt närma oss Gud och orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, för Han är trofast!

Dold talang: Jag är otroligt bra på att ordna utflykter och få saker att hända!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen