Möt styrelsen - Stefan: ”Jag längtar efter att Gud ska öka på elden för missionsuppdraget”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan; att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Stefan Rosth
Ålder: 50+
Stad: Falun
Församling: Lugnetkyrkan, Falun
Sysselsättning: Vårdutvecklare, Region Dalarna

Stefan Rosth har ett mångårigt ideellt engagemang inom internationella frågor och har jobbat med ledaruppdrag på flera olika nivåer, inom både församlingsliv och yrkesliv. Han har även arbetat med rekrytering av bland annat Missionärer och personalstöd till utsända. Idag är han ledamot i EFK:s styrelse.

- Jag brinner för att församlingsutvecklingsfrågor och internationella frågor samt hur EFK kan utveckla sin relation till församlingsrörelsen och partner i fält. Jag längtar efter att Gud ska öka på elden för missionsuppdraget och att vi som rörelse ännu tydligare blir en hoppets röst i det svenska och internationella samhället. Om jag fick drömma fritt ser jag att EFK om fem år:

  • Sänder ut dubbelt så många missionärer jämfört med idag
  • Att vi som församlingrörelse kallar missionärer från andra länder
  • Att vi ser en expansiv ung generation finnas med på EFK:s alla mötesplatser
  • Att vi kraftfullt ökar antalet församlingsplaneringar
  • Att det vi gör inom EFK synbart skapar en förvandling av Sverige och andra länder genom individers möte med Jesus

Jag skulle vilja skicka med Matt 10:31 ”Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.”

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen