Nytt material för unga väcker nyfikenhet på Bibeln

Vincent Arlehed, Arvid Sjögren, Viktor Anderås och Felix Leijbertz. Pursuit lärljungaträning Sävsjö.

Vincent Arlehed, Arvid Sjögren, Viktor Anderås och Felix Leijbertz. Foto: Ida Bengtsson.

När Höglandskyrkan i Sävsjö kom i kontakt med modellen Upptäckarbibelstudium för tretton år sedan visst de inte hur betydelsefull den skulle bli både i ungdomsarbetet och i församlingen som helhet. Idag har de utvecklat ett material för att uppmuntra fler församlingar att använda modellen som gör bibelläsningen enklare.

Text: Ida Ardeby. Den här texten publicerades även i specialnumret av EFKs tidning Direkt i mars 2023 Öppnas i nytt fönster..

Anna Aspås är pastor och ungdomsledare i Höglandskyrkan. När hon började jobba med ungdomar funderade hon på hur hon kunde väcka deras nyfikenhet på Bibeln. Hon sökte på internet och hittade “Lumo Project” som har gjort filmatiseringar av bibeltexter. Anna började använda upptäckarbibelstudium på ungdomssamlingarna, hon la till några frågor, valde en emoji till varje fråga för att göra det lättare att relatera till och visade filmerna från Lumo Project.

– Det funkade! Ungdomarna tyckte det var intressant och fick bra diskussioner. Jag försökte redan från början hålla mig i bakgrunden så att bibelstudierna inte skulle bli beroende av en “expert”.

Bollar med varandra

Idag finns två grupper av ungdomar i församlingen, en killgrupp och en tjejgrupp, som på eget initiativ började ses i höstas och läsa Bibeln tillsammans med hjälp av materialet. De är alla överens om att det här sättet att studera Bibeln hjälper dem jättemycket.
– Innan kunde det vara svårt att förstå vad som var viktigt när man läste, säger Arvid Sjögren.
– Vissa saker var svåra att tolka, Jesu liknelser till exempel. Nu kan vi bolla med varandra och det gör det lättare att förstå, instämmer Noomi Johansson.
– Alla har olika perspektiv på texten och man får bättre förståelse när man hör olika synpunkter, säger Isak Nyström. Mycket av det vi har läst hittills är klassiska söndagsskoleberättelser, men man får hela perspektivet och när man läser texten flera gånger fastnar det på ett annat sätt.

En fördel med upptäckarbibelstudium är att det är lätt att vara med även utan förkunskaper. Ungdomarna har kunnat ta med sig vänner som inte är vana att läsa Bibeln.

– Man behöver inte ha läst Bibeln innan, man kan bara komma in och så är man på samma plan som alla andra, konstaterar Isak Nyström.

Ungdomarna lyfter också fram hur filmerna från Lumo Project gör bibeltexterna mer levande.
– Att texten kombineras med film gör den lättare att förstå, säger Amanda Karlsson.

Anna tror att detta är en av nycklarna som gör modellen så framgångsrik.
– Det ger texten en till dimension.

Viktigt att upptäcka själv

Anna kan se utvecklingen i ungdomarnas liv sedan de började läsa Bibeln på allvar.

– Jag vet hur viktig bibelläsningen var i mina tonår. Det är så viktigt att upptäcka det själv och inte bara höra från andra. Guds ord är levande, den Helige Ande talar när vi läser!

Annas vision är att människor i alla åldrar ska få tag på kraften i att läsa Guds ord. Genom materialet Pursuit ges verktyg för bibelläsandet.

– Vi är så upptagna i vårt samhälle idag, det är viktigt att göra utrymme för att läsa Bibeln. Det är inte bara för unga det kan vara svårt att komma igång, det kan kännas som ett berg att bestiga. Vi vet ju alla att det är bra att läsa Bibeln, men HUR gör vi det? Därför vill vi ge verktyg, och också visa hur vi kan dela tron vidare.

Ekonomiskt stöd för att använda materialet

En del församlingar har hört av sig till Höglandskyrkan och berättat att de använder materialet, och tipsar att studieförbundet Bilda kan stötta ekonomiskt. Köper man många produkter får man rabatt, och materialet fungerar i konfagrupper och ungdomsgrupper såväl som i hemgrupper.

En av de viktigaste frågorna i Höglandskyrkans bibelstudieguide handlar om för vem man kan berätta det man läst om. Det skapar ett fokus på att dela sin tro.

– Vår slutsats brukar vara att alla behöver höra det här! utbrister Isak Nyström.

Ta del av materialet! På pursuit.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information och alla produkter.