Symphorien: Frihet är en gåva från Gud

Symphorien Bouassi är inte obekant med begreppet frihet. Sedan många år leder han EFKs partnerkyrka EEB i Centralafrikanska republiken (CAR) – ett land som hamnar i botten av de flesta rankningar över välfärd. Återkommande krig och konflikter gör en långsiktig utveckling svår att upprätthålla, då det man bygger upp raseras när krisen kommer. Under Torpkonferensen predikar
han på temat ”Frihet för de fångna”. Vi har frågat vad frihet betyder för honom.

Översättning: Göran Janzon Text: Kristina Sandin Foto: Marcus Wallin. Den här texten publicerades även i EFKs tidning Direkt i juni 2023. Öppnas i nytt fönster.

– Frihet är ett grundläggande begrepp i den evangeliska tron. För mig är frihet en gåva från Gud genom vilken människan befrias från syndens fördömelse och får leva i fred med Gud, säger Symphorien.
Han understryker att frihet i Kristus inte innebär frånvaro av krav eller ansvar.

– Friheten kan levas fullt ut bara i respekt för Guds lag och i tjänst för andra. Friheten är inte enbart andlig. Den gäller alla livets områden, som till exempel samvetsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och
friheten att välja, fortsätter han och lyfter en fråga som församlingarna i EEB behövt hantera.

Polygami har kulturellt sett inte setts som ett problem i det traditionella samhället.

– Men enligt Bibeln är inte polygami enligt Guds vilja. En polygam person har behov av evangeliet men församlingen uppmuntrar inte en kristen att leva i polygami. Det är ett sätt för EEB att säga att den
kristnes frihet inte bör leda honom/henne till att leva i synd.

Kyrkan har en avgörande roll i CAR

Jag frågar hur han tror att kyrkan kan hjälpa människor att finna friheten i Kristus.

– Först och främst genom att undervisa och predika evangeliets goda nyheter men sedan också genom att erbjuda en miljö med stöd och uppmuntran. Det kan också ske genom att erbjuda möjligheter att tjäna och ge till andra.

I ett land där staten inte själv har möjlighet att svara upp mot befolkningens grundläggande behov mer än till dels, har kyrkans roll blivit avgörande. Därför driver EEB och deras sociala organisation ADIH
bland annat grundskolor, teologisk utbildning, sjuksköterskeutbildning, sjukhus, kliniker, projekt för mänskliga rättigheter, kvinnoskolor, mikrokreditsprojekt och mycket mer.

– Vi i EFK har en lång och trogen relation med EEB och vi är tacksamma för att få stå tillsammans i en gemensam längtan att förmedla hela evangeliet i CAR, säger Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, som är en av dem som tar emot när Symphorien kommer till Sverige tillsammans med sin fru Marie-Josée.

Symphorien Bouassi predikade på torsdagskvällen under Torpkonferensen. Hans predikan finns att ta del av i efterhand via Torpkonferensens youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..