Möt två missionärsfamiljer som rest till Brasilien: Ekström 1957 och Jenemark 2020

Vi i EFK har sänt missionärer till tjänst utomlands i 130 år. Missionärernas roll och uppdrag har sett lite olika ut genom åren, men alla har de drivits av samma längtan att följa Guds kallelse för dem i deras tid. Här får vi möta två missionärsfamiljer som båda lämnat tillvaron i Sverige och rest ut till Brasilien. Skillnaden? Den ena familjen reste ut 1957, den andra i januari i år.

Stig och Margit Ekström: Levde mission och tro tillsammans i nästan 75 år

Familjen Ekström år 1965.

Vid avresan 1957 bestod familjen av Stig, 35 år, Margit, 31 år, och barnen Bertil, 4 år, och Karin, 1 år. Sonen Leif föddes 1962, strax innan familjen reste hem efter sin första arbetsperiod. Båda sönerna har senare själva rest ut som missionärer till Brasilien. Leif i tjugo år, 1988-2008, och Bertil från 1980 till nu. Bertil har precis gått i pension, men är fortfarande engagerad vid EFKs missionscenter i Campinas.

Stig kände sig kallad att gå ut som evangelist. Margit kände missionskallelse till Brasilien redan i söndagsskolan. Så kom det sig att Stig och Margit sökte sig till Örebromissionens bibelskola samtidigt 1944. ”Det sa klick första dagen”, berättade Stig senare.

Stärkta i en gemensam kallelse gick de så småningom ut Örebro Missionsskola antagna som missionärskandidater för Brasilien. Men det skulle dröja sju år innan de kunde resa. Många missionärskandidater väntade på underhåll.

Dramatisk resa

När resan äntligen skedde, blev den mycket dramatisk. Båten började brinna utanför Brasiliens kust och de kom fram med bara kläderna på kroppen, sina dokument som Stig ryckt åt sig när brandlarmet gick och ett paket blöjor till dottern Karin.

”Vid ettiden fick vi gå i land. Jag kunde inte annat än storgråta då. Det var ju inte så här jag hade tänkt mig att komma till min kallelses land, min barndoms- och min ungdomsdröm. O, Gud, var det ej meningen att vi skulle till Brasilien i alla fall?” berättade Margit om händelsen.

Församlingsarbete och pastorsskola

Stig och Margit blev kvar i Brasilien fram till 1991. De arbetade på olika platser och med olika uppgifter, men alltid med fokus på att ge Guds kärlek vidare till människor. Den första perioden stöttade de arbetet i Campinas, som grundats av Nils och Ella Skåre. De var också en period i Santos och var med i bildandet av församlingen där. Andra perioden (1965-1970) var Stig och Margit engagerade i partnersamfundet CIBIs pastorsskola, Stig som dess första rektor och Margit med ansvar för ekonomin.
Pastorsskolan låg först i södra delen av landet och flyttades 1967 till Campinas, där den finns idag.

Under 1970-75 bestämde sig familjen för att stanna i Sverige för att ge barnen en chans att lära sig svenska och gå i svensk skola. Stig var pastor i Fagersta under större delen av den perioden.

1975 bar det så iväg igen, nu till att vara med i en ny församlingsplantering i huvudstaden Brasilia. Arbetet där har under åren vuxit kraftigt och idag finns ett 40-tal församlingar. Vid sidan av församlingen startade Margit och Stig ett daghem för barn till ensamma mammor. Margit var föreståndare och ett 70-tal barn, mellan 2 och 7 år, kom dagligen för att få lite mat, trygghet och en plats att vara medan deras mammor arbetade.

Så 1991, när Stig fyllde 70 år, flyttade de tillbaka till Sverige och Fagersta. Istället för att koppla av var de aktiva i församlingen och dess second hand-butik. Våren 2019 fick både Stig och Margit flytta hem till Herren, med 19 dagars mellanrum. De levde mission och tro tillsammans i nästan 75 år.

Margit och Stig Ekström

Anna och Staffan Jenemark: Vi ville inte bara leva för oss själva

Familjen Jenemark i Campinas, Brasilien.

I januari i år flyttade Anna, 41 år, Staffan, 49 år, och barnen Adam, 12 år, Eliah, 10 år, och Kajsa, 7 år, till Campinas, Brasilien.

”Både jag och Staffan känner en kallelse till mission, men främst till Gud. Att göra det Gud leder oss till. I våra hjärtan finns det dock en längtan att möta människor från andra länder och kulturer,” säger Anna.

För 20 år sedan arbetade hon bland gatubarn och deras familjer i Brasilien med Ungdom med Uppgift. Hon fick ett hjärta för landet och folket och särskilt barnen. Men hon var ung och hade inte så mycket erfarenhet, så efter två och ett halvt år i Brasilien åkte hon tillbaka till Sverige för att studera till socionom.

Anna och Staffan gifte sig för 16 år sedan och fick tre barn. De längtade efter en fast plats att ha som bas, samtidigt som de regelbundet frågade Gud om och när det skulle vara dags för dem att åka till ett annat land för att tjäna Honom. För några år sedan fick de möjlighet att bygga ett hus i Örebro.

”När huset var färdigt kände jag att jag var fri. Fri att lämna huset, fri att göra vad Gud än ville att vi skulle göra. Vi kände att vi inte bara ville leva för vårt hus eller för oss själva. Vi vill leva radikalt för Gud”, berättar Anna.

”Har du något äventyr åt oss?”

Resan till att åka ut som missionärer började när Staffan ställde en fråga till sin kollega, en fråga som skulle komma att förändra familjens liv: ”Har du något äventyr åt oss?” Staffan arbetade som ledarutvecklare i Sverigeprogrammet på EFKs Sverigekontor och kollegan var Anna-Maria Jonsson, regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön. Då visste de inte att Anna-Maria veckan innan börjat be om en ny missionärsfamilj till Latinamerika. Kyrkan i Brasilien hade också efterfrågat hjälp på just de områden där Anna och Staffan har kompetens.

”När Anna-Maria frågade om vi ville bli missionärer i Brasilien gick jag i ett lyckorus hela dagen och trodde inte det var möjligt! Jag brukar beskriva det som att vara ett barn på julafton och få världens bästa present. Jag kände och känner mig verkligen välsignad som fått denna möjlighet. Staffan var lite mer chockad”, berättar Anna.

Upprag och roll som missionär

Idag har familjen Jenemark varit i Brasilien i några månader. Anna ska hjälpa EFKs systerkyrka med att utveckla deras ca 30 sociala projekt i landet. Hon ska också arbeta konkret på ett fritidshem i ett av de fattiga områdena i Campinas, ett område som präglas av våld, missbruk, kriminalitet och prostitution. Staffan håller på att lära sig portugisiska, och ska sedan arbeta tillsammans med samfundsledningen för vår systerkyrka med frågor som rör ledarutveckling, kommunikation och insamling.

Följ EFKs mission i Latinamerika och Iberiska halvön

Följ familjen Jenemark, Bertil Ekström och vår gemensamma mission i Brasilien i facebookgruppen EFK i Latinamerika och Iberiska halvönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansök om medlemskap så blir du snart insläppt i gruppen.

Den här artikeln publicerades i specialnumret av tidningen Direkt 2020. Text: Leif Ekström och Anna Jenemark