Vad är bra mission, Thorine?

Porträttbild: Thorine Arenius

Gör vi det inte lite för krångligt och omständligt i EFKs missionsarbete? Vi sätter Thorine Arenius, samordnare för EFKs internationella arbete, på prov med några svåra frågor om bra och dålig mission.

Vad är bra mission?

Oj, det är en stor fråga, men låt mig singla ut tre viktiga faktorer: Upparbetade, goda relationer med lokala partners på plats är avgörande. De förstår sitt sammanhang bäst. Bra mission utförs i ett långsiktigt samarbete med andra, över gränser. Sedan har vi hållbarhet: Leder insatserna till en bestående förändring, eller inte? Man måste rikta arbetet mot det som är orsaken till problemet ifråga. Vi måste också vara relevanta. Det som var bra igår är kanske inte bra idag, så vi måste hela tiden se till att vi inte arbetar utifrån gamla förutsättningar.

Hur vet man som givare om insatser är bra eller dåliga?

Det är inte ju alltid så lätt att avgöra men en viktig faktor är vem som genomför insatsen på plats. Ibland kan behjärtansvärda kampanjer locka många givare men sedan kan det brista i genomförandet på plats, till exempel på grund av svaga rutiner runt pengahantering, personal och liknande. Men finns det en etablerad lokal organisation som organisationen i Sverige har en bra relation till är det lättare att få mer insyn.

Har vi exempel på där vi själva gjort misstag och vad ledde det till?

Ja, ett exempel där vi fått tänka om gäller barnhem. I Sverige har vi arbetat oss bort från barnhem men de har fortsatt att vara en verklighet internationellt. Det är egentligen rätt märkligt, för vi vet att barn som bor på institution ofta far illa. Risken för att bli utsatt för övergrepp är stor och övergången till vuxenlivet blir ofta svår. Med många korttidsvolontärer får barnet också uppleva många avsked, vilket skapar anknytningsproblem.
Nu arbetar vi i EFK istället för att lokalisera befintliga familjemedlemmar och hjälpa dem att själva ta hand om barnen. Eller hitta andra familjer som kan ta hand om dem. På det sättet gör vi tillvaron tryggare för barnen.

Har vi gjort något som gett riktigt bra effekt och varför blev det bra?

Absolut, många saker. Som när vi bjuder in till möten med flera partners från olika länder samtidigt. Det finns många fina exempel på hur kraften av att gå samman gör att arbetet lyfter till en helt annan nivå. Som när våra samarbetspartners i region Asien möts för att lära mer om problemen med människohandel och berikas av varandras erfarenheter – och det leder till att arbetet blir bättre och mer effektivt och att vi kan göra verklig skillnad i barns och unga kvinnor och mäns liv. Sedan vill jag säga: ge tid för förändring! Det finns sällan snabba lösningar.

Med så många andra organisationer, varför ska man ge till just EFKs arbete?

Vi i EFK har en lång historia tillsammans med kyrkor och partners i världen, vi sitter liksom ihop. När vi möts blir det tydligt hur djupa våra gemensamma rötter är. Vi känner varandra väl och förtroendet är stort. Och vi drivs av en stark längtan efter att förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen. Som medlem i en EFK-församling är du faktiskt redan en del i den här stora familjen – har du tänkt på det?
Sedan är jag också stolt över ett gott strategiskt tänk. Vi vet hur vi ska arbeta för att nå största möjliga förändring för största möjliga antal människor. Vi påverkar både på gräsrotsnivå och gentemot beslutsfattare. Ringarna på vattnet är många!


Artikeln hämtad ur Direkt #2 2019. Text: Mattias Davén. Foto: Kristina Sandin