Bekämpar korruption - för barnens skull

Vad har evangeliet med antikorruption att göra? Och kan granskning av kommunala register ha betydelse för Guds rike?

– I högsta grad! svarar EFKs systerkyrka CIBI. Följ med till nordöstra Brasilien, där församlingar i sju städer tagit rygg på profeten Amos i kampen för den svages rätt.

Text och foto: Stefan Östman. Den här texten publicerades även i specialnumret av EFKs tidning Direkt i mars 2023 Öppnas i nytt fönster..

Det är söndagskväll i Fortaleza, Brasilien. På en bakgata i en anspråkslös del av staden har den lokala baptistförsamlingen samlats till gudstjänst. Lovsången ljuder starkt i kyrksalen och pastorn tar i från tårna när han beskriver Guds nåd i sin inbjudan till nattvard.

Vi har sökt oss hit för att möta församlingen, som tillhör EFKs systersamfund CIBI. Taxichauffören frågar oss flera gånger om vi verkligen har rätt adress. Hit brukar han nämligen aldrig få skjutsa ”turister” som han utgår ifrån att vi är. Fortaleza är en populär turistdestination med sina kilometerlånga sandstränder och sitt klarblå Atlantvatten, men det är också en miljonstad med stora klyftor mellan rika och fattiga.

Vi rycks med i lovsången. Att språket är ett annat än vad jag som svensk är van vid spelar mindre roll, det råder ingen tvekan, vi tillber samma Herre och Gud!

Ställer sig på de svagas sida

Men för församlingen i Fortaleza är inte lovsång, tillbedjan, nattvard och predikan det enda sättet att fira gudstjänst. Nej, de vill att deras tro ska göra skillnad i lokalsamhället. Som för många andra församlingar innebär det social och diakonal verksamhet, men i Fortaleza går de längre än så. Med inspiration från profeten Amos ställer de sig aktivt på de svagas sida och kräver deras rätt i ett samhälle präglat av orättvisor och korruption.

Vi stämmer träff med en grupp volontärer som tillsammans tagit sig an utmaningen att granska diarier, upphandlingar och andra dokument från lokala myndigheter, på jakt efter fusk och oegentligheter. Likt änkan som tjatade på domaren i Lukasevangeliet bankar de oförtrutet på myndigheternas dörrar för att kräva öppenhet och transparens, och få beslutsfattare att lyssna.

Det har visat sig vara en ganska otacksam uppgift.

– Tjänstemännen suckar när jag dyker upp. ’Kommer du nu igen’ frågar de. Jag har verkligen behövt visa att jag vill utöva min rättighet, berättar den lokala samordnaren Mariana Vasconcelos.

I ärlighetens namn har det inte varit självklart att få gehör bland alla i församlingen heller. Polariseringen i det brasilianska samhället har på många håll trängt in i kyrkan också, där somliga stämplar frågor om social rättvisa som ”vänster” och utanför kyrkans uppdrag. Mariana och hennes volontärgrupp är dock säkra på sin sak: deras engagemang, som särskilt inriktar sig på barns rättigheter, utgör en viktig del av att vara kristen och kyrka mitt i samhället.

Teamet som jobbar mot korruption i Brasilien.

Satsning med helhetssyn

Men om de hade stått ensamma, utan stöd utifrån, så kanske deras initiativ aldrig hade blivit av. Nu ingår de i ett nätverk av sju grupper i sju städer i nordöstra Brasilien, som jobbar tillsammans mot korruption. De får stöd från EFKssysterkyrka CIBI, med finansiering från svenska församlingar och Sida, genom Svenska Missionsrådet.

– Det är en mycket spännande satsning som visar på en helhetssyn på evangeliet. Samma personer som engagerar sig mot korruption leder också lovsång i sina lokala församlingar. Och det finns ett aktivt bönearbete bakom detta, både i Brasilien och i Sverige, för det är också en andlig kamp, säger Anna-Maria Jonsson, EFKs regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön.

Vänder sig till barn och unga

Tillsammans med Anna-Maria och EFKs missionär Marcus Holmgren reser jag runt till några av de sju städerna. På varje plats möter vi engagerade eldsjälar som inte låter sig nedslås av motvilliga myndigheter och svårgenomtränglig byråkrati. De flesta är unga, och visar en smittande iver att förändra samhället. Tillsammans har de flera granskningar på gång: om undermålig skolmat, om svågerpolitik i tilldelning av kommunala kontrakt, om läsplattor som skolor betalat för men som inte levererats till eleverna… Flera misstänkta fall har lämnats över till åklagare, som varit tacksamma för de tips de fått.

Men att granska myndigheter och avslöja enskilda fall av korruption är på sätt och vis bara att angripa symptomen. Tania Wutzki, som leder CIBIs sociala gren FEPAS, menar att korruptionen är djupt rotad i det brasilianska samhället. En utmaning som de kämpar med är apatin, och attityden bland många medborgare att korruption är något man måste leva med. ”Det går inte att göra något åt.” Den hållningen vägrar Tania och projektets lokala samordnare att acceptera.

– Vi behöver en ny generation som säger ifrån, säger Tania.

Därför vänder de sig också direkt till barn och unga, med undervisning om öppenhet, transparens och vikten av sanning. Kurserna avslutas med ”vaccinationskampanjer”. Förhoppningen är att ungdomarna, genom ny kunskap och stärkta värderingar, ska vara vaccinerade mot korruption och i stället växa upp som föredömen, i såväl kyrka som samhälle.

Om projektet

  • Arbetet bedrivs i sju städer i nordöstra Brasilien, som är den fattigaste delen av landet.
  • Målet är att bekämpa korruption, så att alla barn ska få sin rätt till utbildning och skolmat tillgodosedd. Just skolmaten är oerhört viktig. Enligt FN lider miljontals familjer i regionen av matosäkerhet.
  • Projektet jobbar också med ökad transparens inom kyrkorna, och för sunda värderingar bland barn och unga.
  • Arbetet samordnas av EFKs systerkyrka CIBI, med stöd från EFK, Svenska Missionsrådet och Sida.

Vill du hjälpa till i bön?

Beställ projektets eget bönebrev, så får du löpande uppdateringar om vad som är aktuellt just nu. Mejla Anna-Maria Jonsson.