EFK bön vecka 8, 17-23 februari 2020

Förändring är möjlig!

Jag var nyligen i högt belägna bergsbyar i Nepal. Den vackra naturen är en sådan kontrast mot det oerhört fattiga och kämpiga liv många människor lever. Kvinnor och flickor är speciellt drabbade. Vi jobbar i Nepal tillsammans med våra samarbetspartners United Mission to Nepal (UMN) och International Nepal Fellowship (INF), att förbättra livssituationen för fattiga utsatta människor och för ett mer jämlikt samhälle.

Jag träffade flera kvinnogrupper i provinsen Doti i västra Nepal. Kvinnogruppen har haft träningar om våld i nära relationer, hur de kan motverka barnäktenskap och de har fått information om deras rättighet att äga mark och fastigheter som deras män inte kan sälja utan deras tillåtelse. Detta har i byn Tolituse inneburit att barnäktenskap inte förekommer alls, kvinnorna ställer upp för varandra och om någon man försöker slå sin fru kommer de andra kvinnorna till undsättning. Flera kvinnor har fått äganderätt till hus och mark, samt kvinnor som inte tidigare hade nepalesiskt medborgarskap har nu fått det. Kvinnogruppen har dessutom satt press på lokala beslutsfattare och fått dem att installera elektricitet i byn. Det här är kvinnor som tidigare var blyga och inte vågade höja sina röster, nu skriver de förslag till kommunfullmäktige. Förändring är möjlig!

/Lasse, ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.

Tacka för: 

  • projekten i Nepal som förändrat livet för så många människor.
  • Guds ljus som lyser in i människors mörker.

Be för:

  • uthållighet och en fortsatt glöd att kämpa för alla människor som lever i utsatthet och fattigdom.
  • mod att utmana orättfärdiga normer och traditioner.
  • ekonomiska resurser. Vi saknar pengar till de här projekten som gör sådan skillnad i människors liv.