Vecka 17, 20-26 april 2020

En ny församling i gamla Björkhöjdskyrkan Tynnered

Björkhöjdskyrkan var under många år en väldigt aktiv församling med många medlemmar, men som i många församlingar, flyttade de unga och de äldre blev äldre. För några år sedan tog därför församlingen ansvar för att sin framtid, genom att börja leta efter något sammanhang som kunde fullfölja visionen.

Församlingen New Life i Göteborg har visionen att vara en församling som planterar andra församlingar och i januari 2018 bestämde församlingen att försöka plantera en ny församling i gamla Björkhöjdskyrkan Tynnered, Västra Frölunda. Det har tagit tid att starta upp arbetet, att ta över fastigheten och att få all dokumentation rätt.

I februari 2019 beslutade New Life att utse oss, Stefan och Annika Andersson till att leda arbetet. Vi började arbetet med att söka efter medlemmar till ett grundarteam. Det har uppstått flera olika situationer som gjort att arbetet fick stanna upp under en period förra våren och sommaren.

Björkhöjdskyrkan

Utsikt från kyrkan.

Under hösten tog arbetet fart igen och det präglas av bön, med särskilt fokus på grundarteamet som behöver bildas. Vi samlas varje torsdagskväll och äter tillsammans. Sedan lovsjunger och ber vi. Vi är mellan 4-12 personer som samlas regelbundet.

Just nu håller vi på med en social och andlig kartläggning av närområdet i Tynnered, för att lära känna det bättre. Under tre månader har vi en fantastisk hjälp av tre praktikanter från Götabro, som är med oss i arbetet.

/Stefan & Annika Andersson

Tacka Gud för:

  • Hanna, Lovisa & Amanda - praktikanterna från Götabro.
  • en familj som prövar om de ska vara med i arbetet.
  • att vi får möjligheten att plantera församlingen i Tynnered!

Be:

  • om fler personer till ledarteamet och arbetet.
  • att vi hittar rätt ingångar och evangelisationsstrategier för att nå området.
  • om kraft och beskydd för de som finns med i arbetet idag.
  • speciellt för området på bilden nedan. Det är ett av de mest utsatta områdena i Göteborg.