I landet lever 13,5 miljoner barn under existensminimum

Marsch mot våld, Brasilien

Vecka 22, 25-31 maj 2020

BARNS RÄTTIGHETER är ett av Evangeliska Frikyrkans fyra internationella fokusområden.

Enligt FN:s barnkonvention är alla barn lika värda, har rätt till liv, mat, utbildning, lek, vila och fritid. Alla barn bör skyddas mot våld och övergrepp, från barnarbete, narkotika och fattigdom.

I Brasilien samarbetar vi med samfundet CIBI/FEPAS i projekt som möter barnens behov. I landet lever 13,5 miljoner barn under existensminimum Länk till annan webbplats..

I maj månad görs en nationell kampanj mot våld och sexuella övergrepp mot barn och tonåringar. Den 18 maj 1973 blev en åttaårig flicka sexuellt utnyttjad och mördad. Varje år anordnas protestmarscher den dagen för att uppmärksamma våldet så att folk reagerar och anmäler övergrepp. Beroende på pandemin så blir det inga marscher i år men ämnet tas upp i sociala medier och TV.

Våldet i hemmen mot barn och kvinnor ökar, framför allt nu då många måste stanna hemma. Många barn lider även av hunger när de inte får komma till projekten där de får mat och läxhjälp.

Projektet ABESE i ett slumområde här i Campinas samlar in mat och hygienartiklar till barnens familjer. Man hjälper även familjer att söka en statlig akuthjälp som utlovats men som är svår att få om man inte har internet eller är analfabet.

/Alzira Ekström, arbetar på missioncentret i Brasilien

Var med och be för:

  • barnen som lidit på grund av våld och bär på stora trauman
  • de fattiga familjer som på grund av pandemin inte har någon inkomst
  • de sociala projekten som vill visa på Guds kärlek även under pandemin
  • solidaritet så man skyddar och hjälper de svaga