Sommarbön

Foto: Stina Wallin

Vecka 30, 20-26 juli 2020

Många av de böneämnen vår församling lever med lever alla församlingar med tänker jag. Vi vill presentera Jesus så begripligt som möjligt och längtar efter att få se fler människor komma till tro på Honom, döpas och bli en del av församlingen. Och vi vill vi hitta vägar för att uppmuntra och utmana varandra att växa i tro på Jesus.

En konsekvens av pågående pandemi blev att vi har sänt våra gudstjänster på YouTube Länk till annan webbplats.. På det sättet har fler människor än vanligt deltagit i våra gudstjänster, även om snittbesökaren inte deltar i hela gudstjänsten utan snarare cirka 13 minuter. Vi vet att flera har ”smygtittat” som i vanliga fall inte går på gudstjänst någonstans. Be gärna tillsammans med oss för dessa personers spirande nyfikenhet, att nyfikenheten får slå rot och att de får mod att också agera på sin nyfikenhet och söka djupare i den kristna tron.

Be tillsammans med oss för alla de verksamheter vi och andra församlingar finns involverade i runt om på jorden. Pionjärmission, barnrättsfrågor, mikrokrediter, TV-sändningar och massor av andra verksamheter.

Ett böneämne som är lite mer specifikt för vår församling är vårt nybygge. I mars i år började vi bygga en ny kyrka. Det är ett stort bygge som innefattar verksamhetslokaler på cirka 3500 kvadratmeter (kyrksal, café, multihall, replokaler, grupprum mm) och 80 hyreslägenheter. Be gärna att nybygget får samla vår församling runt det som är Guds vilja för församlingens framtid. Och be gärna för att de ekonomiska insamlingarna till bygget ska gå bra.

Nästa vecka har vi ett ungdomsläger med 50 tonåringar i åldern 13-15 år. Be för att deltagarna och ledarna ska ha roligt, lära känna nya vänner och få viktiga möten med Gud. Be att de som inte redan bekänner Jesus som Herre och frälsare ska fatta ett personligt beslut om att tro på honom.

Tacksam över att vår församling inte är en isolerad ö utan att vi finns i ett sammanhang. Tack för att Du vill be tillsammans med oss.

/Johan Arenius, pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan i Örebro.

Var gärna med och be för:

  • att människor ska komma till tro på Jesus
  • nästa veckas tonårsläger
  • att vårt nybygge ska hjälpa oss att fokusera på Guds mission
  • vår internationella verksamhet

Tacka Gud för:

  • digitaliseringens möjligheter
  • att vi får bygga en ny kyrka