En missionell lovsångsrörelse mitt under en pandemi

Vecka 32, 3-9 augusti 2020

Förra året togs det initiativ till att skapa en plats för ungdomar med fokus på lovsång i EFK. Resultatet blev ÄRA19 som på många sätt blev fantastiskt. Det kom upp mot 1500 unga människor från hela Sverige ut till Torp sista veckan i augusti för att tillbe Jesus. Många fantastiska vittnesbörd har delats från den helgen om vad Gud gjorde. Jag tror inte att det bara var vi i ledningsgruppen för ÄRA som kände att Gud håller på att göra någonting nytt. Gud föder en ny lovsång i en ny generation. Alla gudstjänster från förra året finns på ÄRAs youtube-kanal för dem som vill få en inblick. Samtidigt är det svårt att fånga på bild det som egentligen hände i ladan. Den förväntan och atmosfär av tillbedjan som var så påtaglig.

Men så kom ett nytt år och vi i ledningsgruppen började planera för ett ÄRA20. Vi upplevde hur Gud talade till oss på våra möten om att Gud vill föra ungdomar i stillhet till honom för att förmedla tröst. Men vi upplevde också att Gud ville genom trösten sätta i unga människor i tjänst, i mission. Detta var det tilltal vi gick på och de färger vi tog fram i ÄRA20 grafik var en skiftning mellan det mörkblåa djupa. ”Var stilla och besinna att jag är Gud”. Men även det ljusblåa med inslag av vitt, som en vind eller som vågor som slår. Rörelse. Vi tror att båda kan rymmas och hänga ihop. Gud ställer oss inför hans storhet, tröstar och sänder.

ledningsgruppen 1x1
videomöte
tekniker ära20

Men så kom Corona och vi hade ändå en optimism kring att kunna genomföra ett ÄRA20 på Torp. Länge väntade vi och inväntade prognoserna. Hur kommer det bli? Men någonstans i april-maj kommer vår projektledare Samuel och säger att han har en känsla av att ÄRA20 inte kommer att kunna genomföras som vi tänkt. Vi samlas i ledningsgruppen och ber. Och vid ett och samma tillfälle är det flera i gruppen som ser en bild av en tom lada. Det låter som någonting uppenbart kanske och negativt. Men i det föddes en ny vision om att ÄRA kommer att ske, men ladan kommer att vara tom. Visionen kommer att tänk om vi kan ha ÄRA på flera platser runt om i Sverige istället. Vilken inverkan skulle det inte kunna ha? Tänk om ÄRA20 inte bara ska ha ett tema av mission utan faktiskt i sin form vara missionell.

Efter en ledningshelg förtydligas visionen och vi bestämmer oss för att vår vision är att vara en missionell lovsångsrörelse i vårt land. Vårt uppdrag är att samla, betjäna och sända. Detta ska vi göra genom att teama upp med lokala församlingar och ungdomsgrupper som blir ÄRA-partners, värdar för ÄRA på den lokala orten, och vi kommer att sända gemensamma gudstjänster från Torp-området. Vi kommer även att sända team till varje lokal plats som framförallt kommer att fokusera på strategisk bön och förbön. Varje plats kan ta emot upp emot 50 personer. På så sätt finns det möjlighet att detta verkligen blir ett nationellt event som samlar stora delar av rörelsens unga. Det är verkligen vår längtan. Vi tror på det här och vi tror att det är viktigt för unga att samlas för att tillbe och lyssna på förkunnelse och undervisning men även göra utåtriktade initiativ i sin stad. Mer än någonsin när många andra ställer in eller ställer om vi ÄRA20 vara frimodiga och faktiskt göra någonting för unga människor i Sverige. Vi tror att Gud vill göra någonting nytt trots världsepidemier. För Guds rike ställer inte in, den Helige Ande sitter inte i karantän. Vi tror på en missionell lovsångsrörelse mitt under en pandemi.

Denna vision har vi nu sprungit med under sommaren. Vi som är anställda med detta på EFK är Samuel Westergren (50%), Albin Åkesson (20%) och Anna Hagel (20%). Mycket av vårt arbete handlar om att hitta och jobba med församlingar som kan vara värd för ÄRA.

/Albin Åkesson, projektledare ÄRA20

Var gärna med och be för:

 • Kommunikation.
  Utöver anställda och ledningsgrupp finns det ett gäng ansvariga volontärer som redan nu jobbar hårt för att ÄRA20 ska bli av. Be för dem och be för alla volontärer. Be att de ska bli välsignade i sitt arbete när de ger ut så mycket.
 • ÄRA-partners.
  Be om beskydd för ledningsgrupp och anställda i vårt arbete med det här. Be att den Helige Ande ska leda oss till att ta rätt beslut fram, att dörrar får öppna sig. Be för arbetet med undervisning och gudstjänst. Be att Guds vilja ska sker och att vi går i takt med Anden.
 • ÄRA-teams.
  Vi håller på att sätta ihop team som ska åka ut i Sverige för att betjäna ungdomar i lokala församlingar. Vi tror verkligen att detta är någonting missionellt och som bär stor potential av uppmuntran. Många av oss minns kanske när någon besökte oss i vårt lokala sammanhang och vilken uppmuntran det kan vara. Be att det ska vara lätt att sätta ihop dessa team och att det blir rätt person på rätt plats.
 • Beskydd och ledning för ledningsgruppen.
  Vi längtar efter att fler församlingar ska tacka ja till att vara ÄRA-partners då det innebär fler platser för deltagare att delta i ÄRA. Men vi vill också vara på flera platser i vårt land och vi vill samla ungdomar i ett gemensamt tilltal. Be att församlingar ska känna att det är att någonting som går att genomföra och någonting som ligger på Guds hjärta. Be att vi ska kunna förmedla den vision har.
 • Ansvariga volontärer.
  Vi upplever just nu att det är en uppförsbacke kommunikativt att berätta för församlingar och unga att ÄRA20 faktiskt blir av och på vilket sätt det blir av. Vi gör någonting nytt och därför att det svårt att förstå vad som innebär med ”EN festival på FLERA platser SAMTIDIGT”. Be att vi ska ha ”tur med algoritmerna” i sociala medier för att nå fram till ungdomar.

Tacka Gud för:

 • att Han vill fortsätta.
  Vi är så tacksamma att Gud gav oss denna visionen och att Han vill fortsätta göra sitt verk i denna tiden. Vi är tacksamma för de församlingar som gett respons att de vill vara med och göra detta med oss.