Arbetet pågår - även i Sverige

Tim Hughes på Torpkonferensen 2019. Foto: Fredrik Lindé.

Vecka 34, 17-23 augusti 2020

Arbetet pågår. Det har Internationella programmet på EFK sagt gång på gång: att arbetet våra missionärer och partners står i pågår mitt under pandemin. Det gäller också Sverigeprogrammet där vi försöker hitta vägar att på bästa sätt betjäna våra församlingar under pandemin. Våren innebar inställda församlingsbesök, nätverks- och pastorsträffar o dyl, något som utgör en stor del av det vi gör på Sverigeprogrammet. Vi fick, som alla andra, jobba mer digitalt och mötas på nätet. Vi har försökt svara på frågor som uppkommer om vad som gäller kring gudstjänster och verksamheter. Vi började ringa runt till alla EFK-församlingar för att höra hur det gick och hur vi kunde be för dem, ett arbete som vi fortsätter med under hösten.

Inför hösten planerar vi för att kunna börja resa och göra församlingsbesök igen då många församlingar upptar gudstjänstfirande utifrån de begränsningar och riktlinjer som föreligger. Vi kommer ta upp processen Växande församlingar med nio församlingar i och runt Örebro, samt starta upp en till process i västra Sverige. En del av de samlingar vi är med och genomför samlar över 50 personer och där försöker vi hitta kreativa lösningar med att köra på två eller flera platser parallellt, det gäller t ex den årliga medarbetarkonferensen som vi får genomföra genom att mötas regionalt på ett flertal platser runt om i landet och sända undervisning o dyl till alla platser. Vi gläder oss åt att få förstärkning till Sverigeprogrammets team i Lisa Fredlund som börjar som ledarutvecklare 1 september.

Torpkonferensen 2019 hade Tim Hughes ett tilltal utifrån Josua 3 där Israels folk skulle gå över Jordan. På andra sidan Jordan var landet okänt och tilltalet till folket var: ”Följ arken, så vet ni vilken väg ni skall gå; ni har ju aldrig gått den tidigare.” Arken var det synliga tecknet på Guds närvaro och folket skulle följa Guds närvaro när vägen var okänd. Det är ett tilltal som vi tar med oss in i hösten när mycket handlar om att göra saker vi inte gjort innan, eller som vi måste göra på nya sätt. Låt oss då söka Guds närvaro och följa Honom och lita på att han fortsätter att bygga sin församling som inte ens dödsrikets portar kan övervinna.

/Markus Sand, ledare för Sverigeprogrammet 

Tacka Gud för:

  • alla församlingar som betjänar människor och når ut med budskap om tro, hopp och kärlek.
  • att Gud verkar på många platser och drar människor till sig.

Var gärna med och be för:

  • våra församlingar som startar upp efter sommaren, om vishet, kraft och glädje i arbetet.
  • de mötesplatser och event vi ska genomföra i höst, att kan genomföra dem och mötas inför Herren.
  • att vi hittar kreativa lösningar på utmaningar vi ställs inför.