Tiden som varit, den stundande terminen och en spännande nyhet

Vecka 36, 31 augusti-6 september 2020

I skrivandets stund ekar klassrummen och biblioteken fortfarande tomma, men inte länge till, snart blir det återigen rörelse på Campus i Örebro och våra fem studiecenter. Vi är glada över att det är så många som har valt att söka in till våra program och kurser i höst. Till de teologiska programmen och till masterutbildningarna är det rekordmånga!

Förra terminen liknade ingen annan termin, men tack vare distansundervisning kunde studierna fortskrida. Lärare och studenter kämpade på trots omställningen. Vi fortsätter såklart att visa varandra extra omsorg i höst när nya restriktioner möjliggör att vi kan mötas på våra studiecenter igen. Som vi har längtat!

Mycket har påverkats av pandemin. Inte minst rutiner. I samband med att arbetsplatser och skolor stängdes förstod vi att det fanns behov av sysselsättning och med hjälp av regeringens beslut om utökade utbildningsplatser kunde vi erbjuda tre digitala sommarkurser. Det var en hel del föreläsningar att förbereda och spela in, men tack vare lösningsfokuserade lärare som brinner för sina ämnen gick det riktigt bra och kurserna visade sig bli uppskattade.

En spännande nyhet är att två av ALT:s lektorer har befordrats till professorer. Tommy Wasserman till professor i Nya testamentets exegetik och Lena-Sofia Tiemeyer till professor i Gamla testamentets exegetik. Beslutet om befordran är för ALT historiskt och att Lena-Sofia nu blir den första kvinnliga professorn inom bibelvetenskap i Sverige gör att beslutet känns extra viktigt och roligt.

Vi ser fram emot den nya terminen med allt vad det innebär. Studenter, kollegor och nya lärdomar. Kanske vill du läsa på ALT? I oktober öppnar ansökan för PROMIS (programmet för mission och interkulturella studier), lördagskurser och fristående kurser. Kolla in altutbildning.se Länk till annan webbplats. för mer information. Där hittar du även utvalda föreläsningar från sommarkurserna - tips!
/ Julia Lilja, vikarierande kommunikatör Akademi för Ledarskap och Teologi

Tacka Gud för:

  • alla studenter!
  • att ALT fortsätter att utvecklas som lärosäte.

Var gärna med och be för:

  • återvändande studenter, nya studenter och de som tog examen innan sommaren.
  • att såväl personal som studenter ska få vara friska och må bra.