Att bygga Guds rike under en pandemi

Vecka 39, 21-27 september 2020

De flesta av EFKs samarbetskyrkor i region Afrika har varit stängda under flera månader pga pandemin, men börjar nu öppna igen men fortfarande med mycket restriktioner. Att bygga församling när man inte kan mötas är en utmaning oavsett land – det har varit en tuff period på många sätt. En stor utmaning har varit att få in pengar till sitt gemensamma arbete då man inte samlas i kyrkorna.

Trots utmaningarna möts vi också av glädjande rapporter, tex ifrån Centralafrikanska republiken där EEB-kyrkan fick tillstånd att genomföra sin generalkonferens i augusti. Över 700 delegater kom, det blev rekordinsamling till samfundet och det var evangelisation och dop i samband med konferensen. En slags förnyelse mitt i svårigheter, särskilt för ett samfund som genomlevt tuffa år med konflikt och inbördeskrig.


I utkanten av Nelspruit, Sydafrika, har en församling börjat växa fram de senaste åren. Våra medarbetare var oroliga för vad som hände med gruppen av nykristna under lockdown men berättar nu om hur de kristna har växt i sin tro och tagit stora steg i tron och att flera människor börjat följa Jesus och på söndag den 20 september ska fem personer döpas!

Cremildo, ledare i kyrkan i Mocambique berättar att de fått börja ha Gudstjänst igen och att de flesta kyrkor kör flera gudstjänster varje söndag för att så många som möjligt ska kunna vara med trots mycket restriktioner.
- Det är många som vill komma på gudstjänst och vi gör allt vi kan för att man ska kunna vara med på ett säkert sätt, säger Cremildo. Ungdomarna har tränats i att hålla kyrkan ren och hygienisk och de gör ett stort jobb med detta.

/Anneli Dagernäs, regionledare för Afrika och med i Internationella programmets ledningsteam

Tacka Gud för:

  • att kyrkan växer mitt i en tid av stora prövningar.

Var gärna med och be för:

  • beskydd över de som kommit till tro.
  • vishet och enhet över ledarskapet i kyrkorna.
  • att de församlingsplanteringar som finns ska fortsätta växa.