Goda nyheter/dåliga nyheter

Vecka 41, 5-11 oktober 2020

Vi tar de dåliga nyheterna först.

Just nu känns det ganska ont om goda nyheter. Istället fylls våra flöden av Covid-19, arbetslöshet, politiska protester och naturkatastrofer... För många här i Asien så är det inte nyheter man kan scrolla förbi, utan den verklighet som man faktiskt lever i.

När det gäller arbetet mot människohandel i Asien så kändes Covid-19 som ett enda stort krokben. De som redan levde i utsatta situationer är nu plötsligt ännu mer utsatta och sårbara.

Våra kollegor i Nepal rapporterar om ökat våld mot kvinnor i hemmet Länk till annan webbplats.. Våra kollegor i Kambodja rapporterar om att fler försöker ta sig över den stängda gränsen till Thailand på ett illegalt och riskfyllt sätt, vilket gör att människohandel blir svårare att stoppa Länk till annan webbplats.. I Bangladesh ökar andelen barnäktenskap Länk till annan webbplats., och i Thailand rapporterar man om en ökning av sexuell exploatering av barn online Länk till annan webbplats..

Jag tänker på Jesus och hans ord i Lukas 4:18: “Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.”

 

De fattiga finns kvar. Men- de goda nyheterna, glädjebudet (tack Jesus!) finns också kvar!

På marken finns vi och våra lokala medarbetare, och nu är vi på fötterna igen. Inte bara på fötterna förresten, utan till och med på tårna! För vi vet att i krissituationer så ökar människohandel och övergrepp och vi behöver jobba hårdare än någonsin. Våra partners följer utvecklingen noggrant och har också anpassat sitt arbete till WHOs rekommendationer. Kvinnogrupper har börjat träffas igen, men delas upp i mindre grupper. Ungdomsgrupper engagerar sig i lokalradio och sänder interaktiva radioprogram. De lokala nätverk som finns inom våra projekt har också varit ett viktigt stöd för myndigheter att kunna nå ut med mat och hygienpaket till de allra fattigaste.

#Arbetetpågår.

Tack för era förböner!

/Sofia, programkoordinator Mot Människohandel Asien
Chiang Mai, Thailand

Tacka Gud för:

  • våra samarbetspartners i Asien. De har jobbat hårt under Corona-pandemin och de fortsätter kämpa!

Var gärna med och be för:

  • vishet, välsignelse och vila för våra samarbetspartners.
  • alla migranter. De som har förlorat sina jobb, de som inte kan resa till sina familjer och de som sitter fast i olika länder Länk till annan webbplats..
  • alla ungdomar i Asien. De som längtar efter en rättvisare värld. Be om helande och hopp för framtiden!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag skriver från Chiang Mai, Thailand!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se