Sändning

Vecka 42, 12-18 oktober 2020

Vad finns det för poäng med att under ett år då vi kanske mer påtagligt än någonsin begränsas i vår rörelse tala om och bearbeta sändning. För det första så är det tydligt att behoven i världen är stora. De fattiga lider fortfarande och den befriande kraften i evangeliet behöver fortsätta förkunnas. För det andra så pågår ständigt Guds egen sändning, där Gud sträcker sig mot oss människor för att upprätta och förändra den värld som Gud skapat och älskar. Vi som församlingsrörelse behöver lyssna till Guds röst och ständigt fråga oss hur vi kan vara en del av Guds pågående arbete.

Därför är viktigt för oss i en sådan här tid, som skakar om och förändrar vår syn på världen, reflektera över vår sändning och hur den skall se ut i framtiden. För 130 år sedan sände Helgelseförbundet ut vår gemensamma rörelses första missionärer till Kina och Sydafrika. Arbetet i alla våra tre grundarsamfund präglades av mission och en längtan av att nå ut med evangeliet långt utanför våra landsgränser. Mycket har hänt sedan dess både i Sverige och världen som påverkat hur vi sänder. Vi har lärt oss mycket och har fått se våra systerkyrkor växa upp och själva bli sändande.

Så vad skall vi göra nu? Under flera år har det pågått ett samtal om sändande och hur vi skall vara sändande i samtiden och framtiden. En del av detta är Evangeliska Frikyrkans missionskonferens 2020 som har under rubriken 'Sänd'. Utifrån att det här året ser ut som det gör med sina begränsningar är det en digital konferens utlokaliserad på 11 platser. Tillsammans med varandra och exempelvis Peter Tarantal från Sydafrika kommer vi bearbeta frågan om sändning och vad det innebär idag och i en tid som denna.

/Daniel Råsberg, missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

Tacka Gud för:

  • en historia präglad av sändning som påverkat människor både i Sverige och världen.

Var gärna med och be för:

  • Missionskonferensen den 17 oktober, att det skall ge viktig input både till dem som deltar och för vår rörelse. Att vi som rörelse skall fortsätta sända i Sverige och världen, be om kreativitet och mod.
  • alla lokala arrangörer, tekniker och medverkande.