Relevant gemenskap & socialt engagemang

Ferro & Anna-Maria Mehmedovic med familjen Murillo.

Vecka 43, 19-25 oktober 2020

Sedan mars 2020 har Spanien varit under varierande restriktioner med rörelse och samlingsförbud.

Den nya situationen har drabbat församlingar hårt. Allt har ställts på sin spets. Frågor som hur vi predikar och förkroppsligar evangeliet, hur vi använder våra insamlade medel och hur vi gör lärjungar, har blivit högaktuella frågor.

Det har visat sig här i Valencia att de församlingar som bygger sin verksamhet kring smågrupper med familjeliknande gemenskap, med fokus på lärjungaträning och multiplicering av smågrupper, är lämpade för en snabb omställning i tider som dessa.

Vårt arbete går ut på att uppmuntra, initiera och samla människor som vill vara med i bildandet av en ny församlingsgemenskap, där lärjungaträning och multiplicering blir en självklar del av församlingslivet.

Just nu är vi mitt i en process där vi hjälper familjen Murillo att starta ett arbete i en av Valencias stadsdel som heter Alfafar. Stadsdelen präglas bl.a. av arbetslöshet, kriminalitet, prostitution och missbruk.

Familjen Murillo drömmer om att bygga en relevant gemenskap med starkt socialt engagemang i området.

Det kommer att bli en utmaning, men också en glädje, att med dessa människor träna lärjungar och bygga församling. En församling, som i längden, själv kommer att få vara med om att plantera fler liknande grupper av gemenskap där Gud leder.

/Ferro & Anna-Maria Mehmedovic
Valencia, Spanien

Tacka Gud för:

  • familjen Murillo och deras villighet att gå in i pionjärarbete.

Var gärna med och be för:

  • Guds ledning.
  • En lokal där man kan samlas.
  • Fler medarbetare.