Omsorg om hela människan

Vecka 44, 26 oktober-1 november 2020

“Vi tror att det är genom omsorg om hela människan som vi bäst inkarnerar evangeliet. Kristus, som både mättade de hungriga och offrade sin kropp som livets bröd, som helade de sjuka och predikade förlåtelse. Det är bara inom ramen för gemenskap och relationer som våra partnerkyrkor i Libanon kan vara ett autentiskt vittnesbörd för människor i nöd, genom att förbehållslöst tjäna var och en efter behov.”

Så förklarar vår partner MERATH i Libanon sitt varför och sitt hur för det humanitära arbetet i Libanon. Ett arbete som länge haft de syriska flyktingarna som största målgrupp, men som nu i och med explosionen i augusti också når vanliga libaneser. Libanon, detta vackra land vid Medelhavets kust, är nu åter drabbat av en mycket svår politisk, social och ekonomisk kris. Landets medelklass har på mycket kort tid nästan helt suddats ut och människors köpkraft har minskat med 80%. Lönerna räcker inte längre till på grund av valutans kraftigt försämrade värde och den pågående hyperinflationen.

Libanon kors

Mitt i denna kris, som också drabbar MERATHs medarbetare, är vår partner med och gör skillnad genom sitt humanitära arbete. Några exempel: man har bidragit till återuppbyggnaden av 4 skolor och 90 privata bostäder, delat ut mer än 12 000 mål mat, gett drygt 70 personer vars hem totalförstördes i explosionen en tillfällig bostad på deras campus – och mycket mer.

/Helen, regionledare Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Tacka Gud för:

  • alla människor som möjliggör de humanitära insatserna på plats i Beirut.
  • en ung generation i landet som vill förändring.
  • att han visat och visar sin omsorg om människor mitt i den pågående krisen.

Var gärna med och be för:

  • den politiska krisen i landet, att ett nytt ledarskap ska kunna växa fram.
  • att människor ska få uppleva hopp där hopplöshet råder.
  • den s.k. brain drain som pågår, där unga och andra som kan nu i stor utsträckning, lämnar landet.