Skyddsnät för barnen

Workshop Bars rättigheter Beira Mocanbique

Barns rättigheter-workshop i Beira, Mocambique 2020

Vecka 45, 2-8 november 2020

Evangeliska Frikyrkans (EFK) partnerkyrkor i Afrika jobbar med Barns rättigheter på olika nivåer. Just nu rapporterar många av dom att det är stora utmaningar under pandemin och då framförallt p.g.a. de stora nedstängningar som länderna har gjort – särskilt av skolorna.

I flera av länderna är skolorna fortfarande stängda och man ser en ökad utsatthet för barnen när skolan är stängd under lång tid. Rapporter om bland annat ökat våld, sexuellt utnyttjande och tonårsgraviditeter kommer in. Långsiktigt är det naturligtvis förödande att barn och ungdomar inte får utbildning.

Genom det regionala projekt för Barns rättigheter som vi har haft i region Afrika sen 2016 har partners utrustats för att öka medvetenheten kring barns utsatthet och skapa trygga miljöer för barn, och just i år har flera av dom jobbat med att fortsätta skapa medvetenhet och utbilda människor i samhällets olika grupperingar. Här följer några exempel:

I Kibondo, Tanzania, genomförde Anatoria och Fredrick (ledare i vår partnerskyrka FPCT) i år en utbildning med mål att stärka banden mellan lokala myndigheter och kyrkans ledare. Detta i arbetet med barns rättigheter i samhället för att tillsammans jobba med detta. Man ser hur mycket starkare man blir om man arbetar tillsammans som kyrka och civilsamhälle.

BR workshop Kakonko Tanzania 2020

BR-workshop i Kakonko, Tanzania.

Cremildo från Mocambique bjöd i oktober in till en workshop i Beira (det område som drabbades så hårt av cyklonerna 2019). Han samlade 25 ledare som jobbar med barn för att ge dom redskap att bättre upptäcka när barn har blivit utsatta för övergrepp. Även hur de kan hjälpa när det hänt men också hur de kan lära barn om ”Protective Behaviour” för att förebygga att bli utsatta. Cremildo menar att detta behövs ännu mer nu i och med pandemin och skolorna som är stängda.

Detta är bara några axplock av det som görs för att skapa skyddsnät för barnen genom EFKs samarbetspartners. Låt oss fortsätta att stå med i bön och givande för att vara med och möjliggöra detta viktiga arbete.

/Anneli Dagernäs, regionledare Afrika

Tacka Gud för:

  • att kyrkan på många platser i Afrika tar ett stort ansvar för utsatta barn.
  • Cremildo, Anatoria, Fredrick mfl som kämpar för att ge barn en trygg miljö.

Var gärna med och be för:

  • beskydd för barnen utöver vår värld.
  • insamling, att vi ska få in de pengar som behövs för att kunna stötta partners.
  • alla de människors som kämpar för barns rättigheter.