Läget i Thailand

Vecka 46, 9-15 november 2020

Corona och ekonomin

Hela världen är påverkat av coronaviruset. Många länder har drabbats hårt av själva sjukdomen medan andra har tagit en stor ekonomisk smäll då man har stängt sina gränser för att förhindra att smittan kommer in. Thailand är ett av de länder som har väldigt liten smittspridning då man tidigt stängde gränserna och under en tid även förbjöd resor mellan regionerna inom landet. Thailand är känt som ett turistparadis och stor del av ekonomin bygger på utländska turister. Stängda gränser innebär att inga turister kan resa in och att väldigt många människor därför förlorat sina möjligheter till försörjning via arbeten på marknader, hotell och andra turistattraktioner. Antalet hemlösa och arbetslösa har ökat dramatiskt under våren och sommaren. Vi och våra kollegor på olika platser i landet har delat ut matpaket till hundratals människor som förlorat sina möjligheter till försörjning.

Protester

Mitt i pågående Coronapandemi har även politiska oroligheter blossat upp. Genom stora demonstrationer på flera platser uttrycker stora folkmassor, framför allt studenter, sitt missnöje med den sittande premiärministern och kräver hans avgång. Premiärminister Prayut är tidigare överbefälhavare för militären som tog makten i en kupp 2014 och senare utsågs till premiärminister efter ett kontroversiellt val 2019. Efter flera år av militärt styre kräver nu demonstranterna ändringar i konstitutionen, ett nytt val och ett slut på trakasserierna av rättighetsaktivister och statskritiker.

Man riktar även kritik mot den sittande kungen och hans frånvaro från landet under framför allt pandemin men också sedan han tillträdde tronen för ett par år sedan. Han bor sedan länge i Europa och besöker Thailand endast vid utvalda tillfällen. Demonstranterna efterlyser begränsningar i kungens makt - ett krav som har lett till en aldrig tidigare skådad offentlig diskussion om en institution som länge har skyddats från kritik genom lag. Thailand har en av de strängaste majestätslagarna i världen och kritik mot kungahuset straffas med höga böter och/eller fängelse.

Dop

Men mitt i dessa oroligheter och elände hör vi om hur den lokala kyrkan växer i Thailand. Det som började med att en motorcykelmekaniker mötte Jesus 2016 har nu vuxit till något av en lokal församlingsrörelse. Lokala missionärer reser runt och berättar om Jesus i byar och startar församlingar runt om i centrala Thailand. Vid ett par tillfällen har man samlats till gemensamma dopgudstjänster och den 6 september var det dags igen. Den här gången räknade man att det var över 1400 personer som döptes. Vi gläds med den Thailändska kyrkan och ber och tror att detta är starten för en väckelse i landet.

EFK i Thailand

Sedan många år finns EFK i Thailand genom både egna pionjärmissionärer och samarbeten med lokala organisationer. I Chiang Mai finns också vårt missions center som fungerar som ett nav för EFKs arbete i Asien. Just nu pågår församlingsbyggande i Bangkok, fängelsemission i Hat Yai och arbete för barns rättigheter och mot människohandel i Chiang Mai. Under året som gått har vi fått förstärkning i arbetet mot människohandel i form av ett samarbete med organisationen New Life Center Foundation. De har en lång erfarenhet inom området och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta arbeta för att människor ska bli befriade från orättfärdiga och orättvisa arbetsförhållanden.

/Tobias Åberg, Thailand

Tacka Gud för:

  • dopgudstjänst och väckelse i Thailand.
  • våra goda relationer i landet som byggts under lång tid.

Var gärna med och be för:

  • att den lokala kyrkan kan växa både på djupet och bredden, i lärjungaskap och i antal.
  • det politiska läget i landet och speciellt våra Thailändska kollegor på missionscentret.
  • de ekonomiska effekterna på människors försörjning på grund av covid-19.