Grunda församlingar i Europa – behövs det?

Vecka 47, 16-22 november 2020

Europa har varit en ”kristen kontinent” som mission har utgått ifrån. Mycket har ändrats och nu är Europa den mest sekulariserade delen av världen. Sekulariseringen har pågått länge i norra Europa, men har nu även tagit fart i södra Europa i de tidigare starkt katolska och ortodoxt kristna länderna. I stora delar av Europa finns också ett tilltagande utanförskap och en växande fattigdom.

Storstäderna där de här trenderna och problemen märks tydligast behöver få höra, men också se Evangeliet levas ut på nytt. Vi behöver hitta sätt att presentera Jesus och att tillsammans vara församling på ett relevant sätt. I den sociala misär som finns i många av Europas städer kan församlingar som ser att uppdraget gäller hela människan få bidra till integration och en positiv utveckling i samhället.

EFK finns i flera olika delar av Europa både genom egen personal och i samarbete och stöd till lokala partners och pionjärer. De församlingssammanhang som EFK finns med i ser olika ut och med olika partners. En del jobbar med en speciell folk- eller subgrupp medan andra är med och formar mer mångkulturella sammanhang. Just nu verkar det som den största öppenheten finns bland de många migranter och flyktingar som kommit till Europa under senare år. En stor utmaning är att nå européer och här skulle vi tillsammans med våra partners behöva hitta nya vägar.

Jag bor och arbetar själv i en socialt utsatt stadsdel i centrala Aten. Grekland präglas av mer än 10 års ekonomisk kris och många har farit illa och hamnat i samhällets utkanter under de åren. Jag utmanas av tanken att Jesus beskriver dem som sina minsta bröder och att det vi gjort mot dem det har vi gjort mot honom. Vårt arbete är nystartat och än så länge handlar det inte så mycket om samlingar utan enkla möten med individer och att vara ute bland dem som bor på gatan och dela en kaffe eller äta en falafel ihop. De som hittills hjälp till med att göra iordning vårt nya center lever själva utsatt på gatan eller som papperslösa. Vi kallar vårt center för Nea Koinonia som betyder Ny Gemenskap eller som de flesta förstår det Nytt Samhälle. Vi önskar sprida hopp bland dom som är utan hopp. Vi har också kontakter bland några olika flyktinggrupper där flera har börjat följa Jesus.

/Billy Hellmark
arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland

Tacka Gud för:

  • migrantförsamlingar som växer på många ställen runt om i Europa
  • många flyktingar som fått hjälp av kristna under deras resväg och på så sätt upptäcker Jesus

Var gärna med och be för:

  • EFK tillsammans med parters kan hitta relevanta sätt att vara församling i Europas städer
  • ekonomi till EFKs församlingsbyggande arbete som det ibland är svårt att samla in till
  • att vi ska se möjligheterna och inte bara utmaningarna med sekulariseringen