De allra mest utsatta

Vecka 50, 7-13 december 2020

2019 svepte två mycket kraftiga cycloner in över Moҫambique med endast en månads mellanrum, ett högst ovanligt scenario. Bangladesh drabbas årligen av svåra översvämningar som sveper med sig jordbruksmark, ägodelar, boskap, och miljontals människor förlorar sina hem. Torka är ett återkommande problem i t.ex. Mongoliet, Afghanistan och Eswatini.

”Han har sänt mig att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” Från Luk 4:18-19

Det är advent och vi väntar på Honom, Jesus, som kom med frihet för de förtryckta. Bara Hans befrielse skulle kunna göra jorden till en härlig plats även för de allra mest utsatta. EFK vill bidra till att fler människor ska få leva ett drägligt liv och våra internationella partners arbetar aktivt för att en del av Guds rike ska bli synligt redan nu. Här följer ett par exempel:

I region Asien arbetar EFK tillsammans med partners för att ge människor kunskap om hållbar livsstil och hållbart jordbruk. Människor ges därmed möjligheter till bättre levnadsvillkor samtidigt som de kan påverka sin egen situation. Ett exempel är Afghanistan där människor flytt från väpnad konflikt och torka till Mazar i norr där de bor i flyktingläger under svåra förhållanden. Männen tar sig till Iran för att söka arbete medan kvinnor och barn lämnas att kämpa hårt för en fungerande vardag. Här ger EFKs stöd kvinnor möjlighet att starta små företag och självförsörjande odling. Arbetet inkluderar även förebyggande hälsovård och kvinnorna har format stödgrupper för att hjälpa varandra att klara alla påfrestningar, både fysiskt och mentalt.

EFK:s partner HUC i Eswatini, region Afrika, är fast beslutna om att hanteringen av vattenresurserna i nyligen borrade brunnar ska bli en hållbar lösning för lång tid framöver. Den nationella vattenkommittén har under hösten därför med stor hängivenhet hållit utbildningar i hur brunnarna och vattenresurserna ska tas om hand på bästa sätt. Detta har skett på 19 platser och faktum är att de i sin iver genomfört utbildningarna mer än 4 månader före utsatt plan!

/
Sara och Pelle Bågesund, Region Afrika
Anneli Nilsson, Region Asien

Tacka Gud för:

  • våra partners engagerade och ihärdiga arbete bland människor som lever under svåra förhållanden.
  • att människor får kunskap och redskap för att kunna försörja sig och påverka sitt liv.

Var gärna med och be för:

  • fred och rättvisa i Afghanistan.
  • förberedelserna för ett fördjupat program inom motståndskraft mot katastrofer i Region Afrika.
  • att människor i utsatta situationer får uppleva Guds nåd och evangelium genom arbetet för fysiska behov.