När allt annat skakar

Athen

Foto: Jimmy Teoh.

Vecka 51, 14-20 december 2020

Vi har alla konstaterat att 2020 inte blev ett vanligt år! Mycket av de vanliga aktiviteterna avstannade, arbetet görs från hemmet, restauranger och barer är stängda, skolundervisning sker på distans. Men en del aktiviteter upphörde inte. T.ex. den fortsatta handeln med människor — eller sexindustrin. Det tog sig ibland lite andra former, men det upphörde inte!

Det har heller inte de verksamheter gjort som Evangeliska Frikyrkan (EFK) stöder i sin kamp mot människohandeln. Det går inte! De kvinnor vi arbetar med på olika platser är beroende av att vi finns och det stöd vi kan ge till dem, inte minst i en tid då allt annat skakar. I region EUMENA (Europa, Mellanöstern & Nordafrika) stöder EFK tre projekt med fokus mot människohandel, bland annat:

  • Ett skyddsboende i Mellanöstern för kvinnor som blivit utsatta för övergrepp och tvingats in i prostitution.
  • Ett sömnadsföretag i Aten, Grekland, Threads of Hope Länk till annan webbplats., som utbildar och anställer kvinnor som vill lämna prostitution. 95 % av dem är offer för människohandel.

Det är inte så enkelt att driva ett boende för personer som lever med trauma efter övergrepp och svek. Inte heller att hitta personal som kan och vill jobba med kvinnor med en sådan bakgrund i ett land där man helst inte ens pratar om frågorna. Under året som gått har boendet i Mellanöstern gått igenom ett antal svåra perioder med både olyckshändelser och personal som fått sluta. Men arbetet går ändå vidare. De som kämpar för de unga kvinnornas upprättelse och ett liv i frihet, de ger inte upp! Bed för dem!

Att ha ett inkomstbringande arbete är avgörande för att man ska kunna lämna ett liv i prostitution. På Threads of Hope har man 7 anställda och lika många i träningsprogrammet. Pandemin tvingade företaget att stänga både i våras och nu i höst i samband med att Grekland stängdes ner. De anställda fick del av ett statligt permitteringsstöd, men de som är del av träningsprogrammet är beroende av den hjälp företaget kan ge dem på annat sätt. Tack vare EFKs stöd och att flera EFK-församlingar anordnat julförsäljning med Threads of Hopes produkter, har man kunnat hjälpa kvinnorna och deras familjer genom den här tiden.

Carina är en del av träningsprogrammet. Hon kommer från ett land utanför Europa och blev redan som barn sexuellt utnyttjad av sin mammas bekanta. När hon blev lite äldre ordnade mamman ett ”jobb” i Europa. Carina hamnade i Aten och tvingades till prostitution. För ett tag sedan hamnade hon hos Threads of Hope och är redan en av de duktigaste sömmerskorna. Hennes visum är inte klart ännu, så hon kan inte bli anställd, men hon och hennes son är beroende av den hjälp hon kan få av oss. Här har hon fått vänner, hon finns i en miljö där hon är accepterad och älskad. Hon vet att också att Gud älskar henne. Att Han är annorlunda än hennes biologiska föräldrar. Han tar hand om henne, Han vill henne väl.

Genom att stödja EFKs Julinsamling kan du också vara med och bidra till att fler människor får möjlighet att börja ett nytt liv i frihet!

/Eva-Lena och en annan medarbetare i Mellanöstern

Tacka Gud för:

  • flickor på boendet i Mellanöstern som får lära känna Jesus och får sina liv förvandlade.
  • de EFK-församlingar som bidragit till god försäljning och ekonomiskt stöd till Threads of Hope så att de kunnat betala löner och ge hjälp till kvinnorna i programmet.
  • de många kvinnor som söker sig till Threads of Hopes träningsprogram med en längtan efter ett nytt liv.
  • möjligheten att öppna en frisersalong och secondhandaffär m.m. i ansltuning till boendet där kvinnorna kan få yrkesträning.

Var gärna med och be för:

  • vishet och enhet för personalgruppen och ledarna på boendet i Mellanöstern.
  • stabila inkomster för Threads of Hope även efter julhelgerna.
  • för helande och frid för flickorna som bor där.