Ge världens barn en trygg uppväxt!

Barnhemsdialogen

Vecka 1, 4-10 januari 2021

Tjugohundratjugoett. Smaka på det ordet! Vi har inte bara vänt sida, utan har fått ta fram en helt ny kalender, full av oskrivna blad.

Denna årets första vecka får vi tänka särskilt på de miljontals barn världen över som lever i utsatthet. Hur ska det nya året bli för dem? Evangeliska Frikyrkan (EFK) vill bidra till att barn får en uppväxt präglad av trygghet och kärlek, oavsett var man råkar vara född.

Därför är familjestöd en viktig del av EFKs arbete för barns rättigheter. Vi vill ge föräldrar rätt förutsättningar för att kunna ge sina barn en bra start i livet. Fattiga föräldrar ska inte behöva lämna ifrån sig sina barn, i tron att de skulle få det bättre om de blev omhändertagna på en institution. Barn som mist sina föräldrar vill vi hjälpa att hitta en ny familj, gärna hos andra anhöriga eller genom familjehem.

Föräldrastöd kan ske på olika sätt, allt från att arrangera föräldrakurser och ge skolstipendier, till att skapa förutsättningar för hållbar försörjning. Men vi har insett att vi också behöver tänka till själva, här i Sverige. Miljontals kronor skickas varje år från Sverige till barnhem runtom i världen. Intentionerna är goda, men ju fler barnhem som byggs desto fler barn separeras från sina föräldrar. För faktum är att de flesta barn som bor på barnhem inte är föräldralösa, 80 procent har minst en förälder i livet. Barnhem har blivit en business som många livnär sig på, inte minst i turistområden, just för att det är lätt att få pengar från väst.

Men det är svåra frågor, och varje fall är unikt. EFK samarbetar med Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen i projektet ”Barnhemsdialogen”, för att sprida kunskap och inte minst samtala med församlingar och andra grupper om hur man stödjer barn på bästa sätt. Hör av dig, så kommer vi gärna till din församling också!

Ambassadörer samlades i Mullsjö januari 2020.

Ambassadörer samlades i Mullsjö januari 2020.

Vi kan också tipsa om novemberavsnittet av podden ”Ett missionellt liv” Länk till annan webbplats., som fokuserade just på frågor om familjehem och barnhem, i Sverige och utomlands. På barnhemskollen.se Länk till annan webbplats. kan du testa dina egna kunskaper.

/Stefan Östman, Internationella Programmet

Tacka Gud för:

  • det stora engagemang för barns rättigheter som finns i Sverige, inte minst inom EFKs församlingar.
  • Barnhemsdialogens ambassadörer, som sprider kunskap om barns rättigheter på olika platser i Sverige.
  • de EFK-partners, som jobbar dag ut och dag in för att ge utsatta barn hopp och framtidstro.

Var gärna med och be för:

  • vishet i hur vi själva använder våra resurser, så att vårt stöd verkligen går dit det gör bäst nytta.
  • Muhange Family and Community Care Centre i Tanzania, som nyligen har ställt om från institution till att i stället stödja familjehem.
  • Give a Child a Family i Sydafrika, ASSI:s korttidsboenden i Indien och andra verksamheter som hjälper utsatta barn att förenas med en kärleksfull familj.