Lära, engagera, drömma, agera

Vecka 2, 11-17 januari 2021

”Vi vill ta ansvar för varandra. Vi vill ta ansvar för landet.” Med de orden lanserade våra missionsdirektorer Linalie och Ingemar visionen om Vi i EFK LEDA november 2019. Det handlar om att mötas som medarbetare runt om i landet, i olika regionala nätverk. Syftet är hållbart ledarskap och att stimulera missionella församlingar och pionjära initiativ.

Vi ser att vi som pastorer och medarbetare inom EFK behöver ta ansvar för varandra genom att mötas, lyssna till, uppmuntra och be för varandra. Vi vill att oavsett var i Sverige man tjänar som pastor ska man ha tillgång till ett nätverk där man får just detta.

Vi vill också att vi tillsammans ska börja drömma om vad Gud kan göra i vår region och stad, att börja se behov och möjligheter där vi tillsammans kan göra något. Ensam är inte stark i Guds rike. Ska vi kunna ta ansvar för landet behöver vi göra det tillsammans. Och gör vi det regionalt så tar vi tillsammans, i de 11 regionala nätverken, ansvar för landet. Det är stora ord, att ta ansvar för landet, men vårt uppdrag är stort och så också vår Gud.

För att skapa en struktur för nätverksträffarna som främjar både det hållbara ledarskapet och som stimulerar det missionella använder vi oss av akronymen LEDA, där varje bokstav står för en del i upplägget på träffarna.

L = Lära, där vi lär oss genom att t ex lyssna till ett kort föredrag vi sedan samtalar kring.

E = Engagera, där vi får dela vad vi står i och be för varandra.

D = Drömma, där vi försöker se på vår region med Guds ögon och drömma om vad som kan ske när Guds rike bryter fram där vi finns.

A = Agera, där vi enskilt formulerar någon eller några saker utifrån det som berörts under dagen som vi vill ta tag i till nästa gång. Detta delar vi i gruppen så att vi kan följa upp kommande gång.

Vi är tacksamma att vara på gång med Vi i EFK LEDA och tror att det får betydelse både för enskilda medarbetare men också för oss som rörelse.

/Markus Sand, programledare Sverigeprogrammet Växa

Tacka Gud för:

  • att alla nätverk kommit igång under 2020 trots de svårigheter att mötas som varit.
  • alla de pastorer och medarbetare som finns med i nätverken.

Var gärna med och be för:

  • de 17 nätverksledarna som samlas 12-13 jan tillsammans med ledare för EFK. Be om tro och tålamod, om mod och kraft att gå.
  • att Gud ska lägga ner drömmar och visioner i oss och låta oss se med hans ögon på vår region och ort.