Stöd till nya möjligheter

Vecka 3, 18-24 januari 2021

Hyllie Park Folkhögskola i Malmö är en av tre folkhögskolor där Evangeliska Frikyrkan är huvudman. Skolan har ca 1000 studerande. På Hyllie Park Folkhögskola har vi stort engagemang för att ge studerande möjlighet att läsa in grundläggande- och gymnasial nivå och att ge nyanlända möjlighet att komma in i det svenska samhället genom att studera SFI och etableringskurs.

För den som är entreprenör och brinner för att utveckla en idé om hur man själv eller det sammanhang man är en del av kan möta sociala behov erbjuder vi vår kurs Socialt Entreprenörskap. Kursen genomförs tillsammans med June Folkhögskola och Räddningsmissionen i Göteborg.

Vår folkhögskola erbjuder flera bibelkurser på distans, Bibelskola Nära. En av de nya kurserna är, Nära den goda jorden, som har ett fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap.

Hyllie Park Folkhögskola är också en del av Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) där många av framtidens pastorer och ledare inom vår rörelse utbildas.

I vår verksamhet samarbetar vi med flera EFK-församlingar. Verksamheten bedrivs på två enheter i Malmö, i Skillinge, Kristianstad och Göteborg.

Hyllie Park Folkhögskola är skolan där vi vill att både personal och studerande ska uppleva att de är viktiga! Tack för att du denna vecka vill be för oss.

/Kalle Spetz, rektor Hyllie Park Folkhögskola

Tacka Gud för:

  • att Han finns med i detta sammanhang av människor med olika bakgrund, från olika länder, religioner och språk.
  • att vi som EFK-rörelse genom våra folkhögskolor får vara med och stödja människor till nya möjligheter.

Var gärna med och be för:

  • personal och studerande som just nu arbetar på distans på grund av corona.
  • studerande som längtar efter att finna sin plats i det svenska samhället.
  • skolans ledning som behöver fatta många beslut.
  • att vi i den mångfald av människor vi möter får visa på Guds försoning, kärlek och barmhärtighet.