Vi vill sända!

Vecka 4, 25-31 januari 2021

Sändandet av missionärer är en viktig del av Evangeliska Frikyrkans och dess modersamfunds DNA.
I EFKs grunddokument för det internationella arbetet står det bl.a. följande:

Mission handlar om människor och EFK vill fortsätta betona det strategiska värdet av svensk personal i mission. Skälen till att sända ut svenska missionärer är flerfaldiga. De utgör en viktig resurs för EFK både som förbindelselänk mellan EFK och dess partners såväl som för att uppehålla församlingarnas engagemang för det gemensamma missionsuppdraget. Det finns dessutom skäl att fortsätta sända missionärer som ett uttryck för EFKs förvaltande av sina resurser i förhållande till den globala kyrkans behov.

Eftersom EFK är och vill vara en missionsinriktad rörelse som sänder missionärer bör församlingarna i sin samverkan i EFK tillsammans söka vägar att fördjupa missionsengagemanget så att minskningen av antalet utsända missionärer kan vändas i en ökning.

Nu har vi följande sex par som förbereder sig för att sändas ut i missionstjänst detta år:

För att det ska bli möjligt för dem att sändas ut behöver vi enskilda personer och församlingar som är beredda att stå bakom dem i bön och givande.

/Rune Jonsson, Insamling Missionärsunderhåll

Tacka Gud för:

  • att Han fortsätter att kalla människor till tjänst i vår värld.
  • att Han har utrustat dem med gåvor som de kan använda för att betjäna människor.
  • att Han förser med de medel de behöver för att göra det möjligt att sändas ut.

Var gärna med och be för:

  • att Gud kallar fler som vill stå bakom dem i bön och givande.
  • att Gud är med i alla förberedelser som nu sker.
  • att Gud ger tro och tålamod åt dem i den oroliga tid vi lever i.
  • att pandemin inte ska hindra dem att kunna resa ut som planerat.