Är bekämpning av korruption också mission?

Vecka 5, 1-7 februari 2021

Det är en fråga vi har mött ett flertal gånger under det senaste året. Utifrån det vi möter på plats här i Brasilien så är svaret ett självklart JA. Vi tror också att det är något som ligger på Guds hjärta. Korruption runt om i världen berövar ofta de svagaste och minsta, barnen, på deras rättigheter. Brasilien är ett land som har bra lagar för att stötta barn och ge dem det de har rätt till, men dessa efterlevs ofta inte, och framför allt är det vanligt att bortse från barns åsikter och behov i viktiga frågor som rör dem. Det kan till exempel röra sig om rätt till skola, skolmat, att inte behöva arbeta osv.

Vår systerkyrkas sociala gren FEPAS startar nu ett projekt för att stärka efterlevnaden av barns rättigheter på flera nivåer i samhället. Målet är att bryta med korruptionen och se till att det som är till för barnen når barnen. Projektet kommer att arbeta i sju olika städer i nordöstra Brasilien, den fattigaste och mest utsatta delen i landet, där korruptionen är som mest utbredd. En del av projektet är att utrusta och stärka civilbefolkningen att rapportera fel och brister, vilket inte är vanligt att man gör, trots att man har rätt till det. Man kommer också att arbeta med att utbilda barn och ungdomar och ge dem verktyg att själva bemöta korruptionen.

Anna Jenemark jobbar med antikorruptionsprojektet tillsammans med EFKs partner FEPAS.

2018 genomförde FEPAS ett pilotprojekt där man kontrollerade skolmat i två städer i nordöstra Brasilien. Barn som går i den kommunala skolan i Brasilien har rätt till ett lagat mål mat under skoldagen. Det är för en del det enda mål mat de får under dagen. Tyvärr är det många barn som inte får detta, utan istället får en näringsfattig måltid bestående av artificiell juice och torra kex. Tack vare projektet kunde mer pengar hamna rätt. Istället för att hamna i en tjänstemans ficka blev det skollunch till barn i den kommunala skolan.

Nu kommer projektet att utökas till sju städer och arbeta under tre års tid! Vi tror att detta är en del i att förändra strukturer och attityder i samhället. Var med och be för oss om detta!

Jes 58:6 ”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok”.

/Anna & Staffan Jenemark, EFKs missionärer i Campinas, Brasilien

Tacka Gud för:

  • Att vi har fått merparten av finansieringen via Svenska Missionsrådet (SMR) för att kunna genomföra detta projekt.
  • Att CIBI, vår systerkyrka, ställt sig bakom projektet så tydligt, bland annat genom att själva införa en ”anti-korruptionspolicy”, något som vi tror är unikt i brasiliansk kontext.

Var gärna med och be för:

  • Att Gud leder FEPAS i förberedelsearbetet, rekrytering av medarbetare att leda arbete etc.
  • Att Gud förbereder och leder oss till rätt personer och församlingar i de sju städerna Natal, Recife, Fortaleza, Maceió, Campina Grande, Aracajú och Jaboatão dos Guararapes.
  • Att projektet kan starta som planerat under året, trots pandemin.
  • Om Guds beskydd över alla involverade i projektet.
  • Att vi kan samla in den så kallade egeninsatsen för projektet (50 000 kr/år).