Fastan 2021

Vecka 7, februari 2021

På onsdag är det Askonsdagen, inledningen på det som brukar kallas den Stora Fastan och som pågår fram till påsk. För oss i Johanneskyrkan har uppmärksammandet av fastetiden blivit en viktig insikt och är numera en självklar del av årets rytm som församling. Faktum är att det är tolfte året vi uppmärksammar den Stora Fastan; att under fyrtio dagar inbjudas att avstå från något som i sig inte är något negativt och samtidigt – genom detta – skapa rum för det som verkligen betyder något.

Redan förra året påmindes vi om hur den frivilliga fastan – som den Stora Fastan är – sammanföll med den ofrivilliga fastan, vilken drabbade oss alla genom den pågående pandemin. Samma sak i år. Men kanske har det senaste årets erfarenheter faktiskt gjort oss mer förberedda än tidigare att gå in i fastetiden.

Vi är noga med att betona att fastan inte är någon prestation. Det handlar inte om att leva upp till högt ställda krav eller att bevisa oss dugliga inför Gud. Tvärtom är fastan en inbjudan till att klargöra och vårda relationen till Gud, oss själva, varandra och till hela skapelsen. Ett erbjudande och en möjlighet – inte något påbud. Ytterst en inbjudan att sitta ner vid Jesu fötter och lyssna till hans röst.

 

Samuel Furingsten, pastor i Johanneskyrkan, Linköping

Tacka för

  • Att vi får ta emot den gåva som fastetiden är; varandet i Jesu närhet i gemenskap med andra.
  • Att vi får berikas av andra traditioner och av erfarenheter från dem som gått före.

Be för

  • Att fastan ytterligare ska ge vårt inre öga ljus, så vi kan se vilket hopp Gud har kallat oss till.