Fastan 2021

Vecka 8, februari 2021

Just nu pågår den 40 dagar långa fastan inför påsken, en tid av rannsakan och omvändelse. Då brukar en del kristna dagligen be den här bönen från 300-talet. Man ber den ståendes samtidigt som man efter varje mening faller på knä med pannan mot marken (vad vi gör med kroppen påverkar hjärtat):

Efraim Syrierns fastebön

Herre och mästare över mitt liv, ta bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlystnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande. O, Herre och konung, låt mig se mina egna synder och inte döma min broder eller syster, ty välsignad är du i evighet.


/Eleonore Gustafsson, vikarierande pastor och föreståndare i Citykyrkan i Linköping

Be för

  • Att lättjan skall ersättas med kyskhet. Kyskhet har inte bara med sex att göra utan innebär en respekt och återhållsamhet i största allmänhet på livets alla områden.
  • Att modlösheten skall ersättas med ödmjukhet. ”Det går inte” säger bara den som förlitar sig på sin egen förmåga.
  • Att maktlystnaden skall ersättas med tålamod. Våld och maktmissbruk kommer ur en brist på tålamod, man orkar inte vänta på varken Gud eller sin nästa utan tar makten i egna händer.
  • Att de tomma orden skall ersättas med kärlek. Med tomma ord avses bland annat skvaller och skitprat.

Tacka för

  • Tacka för att vår frälsning, omvändelse och helgelse ligger i Guds händer.