Fastan v9 2021

Vecka 9, mars 2021

För några veckor sedan vid köksbordet med munnarna fulla av grädde och mandelmassa pratade familjen om fastan och om förberedelserna inför att möta påsken. Jag frågade vad vi kunde avstå från under fastan på vilket en av sönerna snabbt svarade att han håller ju på att fasta i två år. Det uttalade långa godisstoppet ansåg han var en tillräcklig uppoffring. Det fick räcka. Han behövde inte förbereda sig mer.

Vårt samtal levde kvar i mitt huvud där jag rannsakade mig själv. Hur kan jag förklara för mina barn att fastan handlar kanske inte främst om vad vi fastar från utan om vad vi fastar till? Att det är en förberedelse inför det som ska komma. Att fastan är en handling till ett förkroppsligande av vår tro. Den är en fysisk påminnelse om hur Gud i Jesus Kristus, i tid och rum vid påsken, dör men uppstår igen för din och min skull. Jag fastar mig till en påminnelse om hoppet om Guds rike som tack vare Jesu död och uppståndelse möjliggör människors sanna upprättelse redan nu men ännu inte.

 

Linnea Åberg,
Regionledare för Asien, Evangeliska Frikyrkan

Be för

  • Be för världsvida kyrkan som på olika sätt förbereder sig för påsken. En del i frihet, andra under förtryck och förföljelse.
  • Be för Evangeliska Frikyrkans alla församlingar, partnerkyrkor och -organisationer som på olika håll gestaltar och förkroppsligar vårt hopp om Guds rike genom evangelisation och socialt arbete.

Tacka för

  • Tacka Jesus för att han bjuder dig och mig in i en fasta där vi får fasta oss till en påminnelse om Guds rike!