Fastan v12 2021

Andlig friskvård och fasta

Intresset för personlig eller individuell spiritualitet ökar i vår tid. Men få vänder sig till kristna församlingar och kristen tro i sitt sökande utan söker sig till andra populärreligiösa aktörer som healing och seanser. Varför är det så? Varför kommer inte de allt mer desperata människorna till kyrkan?

För att vi som kyrka ska kunna möta den andliga & existentiella längtan som finns utanför kyrkan, och ge ett trovärdigt svar på den längtan, behöver vi själva närma oss källan med det levande vattnet och dricka djupare av den. Källan Jesus Kristus.

Här kan fastan vara en hjälp då vi på nytt söker oss in mot mitten, centrum i tillvaron. Att avstå från något för att vinna något annat. Säga nej till något för att säga ja till något annat. Att be med kroppen.

Precis som vi kan träna vår fysiska hälsa, kan vi också träna vår andliga hälsa genom till exempel att stilla oss och besinna att Gud är Gud, musik & konst som på olika sätt påminner oss om vem Gud är och vad han gör i våra liv, skogspromenader då vi får förundras över Guds skapelse, vara engagerad någonstans där vi arbetar ideellt för andra människors bästa, andliga övningar etc. Ja, andlig friskvård helt enkelt.

Att dricka djupt av källan.

Erika Bergman, pionjärpastor, Betaniaförsamlingen i Åbytorp

Tack:

  • Tack Jesus för att du är källan som släcker vår törst & stillar vår hunger.

Bön:

  • Vi ber för alla de människor som söker och är beredda att göra nästan vad som helst för att finna inre ro, en djupare känsla av mening och hopp.
  • Gud, hjälp oss som din församling att vara medvandrare och vägleda människor närmare huvudkällan, som är du Jesus Kristus.
  • Dra oss närmare dig, du som är källan, och förvandla oss.