När är vi kyrka?

Min närmsta kollega här på Ge för livet Second hand i Norrköping lärde jag känna när han jobbade som pastor i min kyrka. Det är inte direkt ovanligt med pastorer i second handverksamheter och det är inte heller konstigt. Ibland när han sitter i ett samtal med en person som arbetstränar hos oss, som jag vet lider av svår ångest eller när han handleder en ung kille som gör samhällstjänst hos oss eller när han får en ensam pensionär att skratta så tänker jag: här är han minst lika mycket pastor som i en kyrka (kanske ännu mer?). Och det gäller egentligen alla oss som jobbar i sociala verksamheter. För visst är vi kallade att vara kyrka inte bara för just de som råkar finnas i vår församling. Som lärjungar ska vi sprida hopp, glädje och mening bland de människor just vi råkar dela vår tillvaro med. Den här veckan hoppas jag att ni vill vara med och be för oss i Ge för livet-butikerna.


Linn Tholén
Kommunikatör Ge för livet Second hand

Be för:

  • alla våra medarbetare som av olika anledningar mår dåligt
  • att de som gör samhällstjänst hos oss får syn på något hos sig själva som gör att de vågar välja en annan väg framåt
  • att vi som anställda ska förstå vårt uppdrag och ta det på allvar


Tacka för:

  • att vi klarat oss bra genom detta Covid-år
  • att vi får se människor utvecklas och klara mer än de trodde
  • för alla volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang