Be för församlingsrörelsen i Sverige

Alla församlingar har under pandemin jobbat hårt med att ställa om, ompröva och göra saker annorlunda. Och även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar, så vill vi den dagen då vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet med omorientering och omstart i våra församlingar som då börjar.

Vi tror och märker att de flesta församlingar brottas med ungefär samma frågor. Och vi vet att igenkänning är bra och läkande i sig. Utifrån det har vi mötts till ”RUM för samtal ” . Tre tillfällen kring hur pandemin påverkat församlingens identitet. Hur kommer det bli när vi får mötas igen? Vad har förändrats? Vad har den här tiden gjort med oss som gemenskap? Som pastor och ledare kanske man tom undrar, vilka i församlingen som kommer dyka upp igen?

Vi ser också att många församlingar fått helt nya möjligheter att nå ut genom den digitala omställningen, genom sina smågrupper och utåtriktade event. Det finns en stor längtan efter ”djupare värden” och mening bland människor i vår samtid. Här har församlingen en stor plats att fylla.

/ Lisa Fredlund
Ledarutvecklare EFK Växa, Pastor Östermalsmkyrkans församling.

Be för:

  • Var med och be för församlingsrörelsen i Sverige. Be om kraft, mod och glädje att hålla ut i denna prövande tid.
  • Be särskilt för pastorer och ledare som dragit ett stort lass under pandemin.
  • Be att vi inte skall bli för inneslutna i vårt eget utan ständigt leva med blicken för de som inte ännu mött Jesus.
  • Och be för att vi snart ska kunna mötas igen och att vi då kommer få se många nya människor ibland oss.