Be för pionjärsatsningar!

EFK-Pionjär ber och arbetar för att fler församlingar ska startas i Sverige

Dels mår lokala församlingar mycket bra av att vara missionella, bla genom att bidra till församlingsplantering, dels är behoven av nya församlingar stora. Det finns bostadsområden i våra storstadsregioner där det inte finns en enda frikyrka. Så är det även på flera håll på landsbygden. Samtidigt läggs 60 frikyrkor ner varje år i genomsnitt under de senaste 15 åren.

EFK-Pionjär arbetar på flera olika sätt. Vi assisterar ledarskapet i befintliga församlingar att utifrån sina lokala förutsättningar skapa egna processer för att bli mer missionella (Fortbildningsdag för Församlingsledningar). Vi hjälper team som startar nya församlingar genom att leda dem genom en 2-årig process av träning, coachning och egna handlingsplaner (M4). Vi samlar människor som redan jobbar med eller drömmer om pionjära initiativ för att peppa och hjälpa dem att hjälpa varandra (Pionjärer i EFK).


/Magnus A
Pionjärstrateg i Sverige och internationellt

Tacka och be:

  • Pionjärer i EFK möts på torsdag denna vecka. Tacka för alla pionjärer som redan finns. Be om samtal som bär frukt.
  • Flera fortbildningsdagar för Församlingsledningar på gång. Denna vecka i Norr, i maj i Östergötland, och i höst i Uppsala och Stockholm.
  • En ny M4-process har startat. Be att minst 6 nya team går första träningsmodulen i oktober.