Kristi Himmelsfärd

"Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud." (Lukas 24: 50-53)

Mitt i vår Torpturné och allt det som händer och planeras för i de olika regionerna pausar vi det nu för att minnas Kristi Himmelsfärd.

I Lukasevangeliets avslutande kapitel är Jesus tillsammans med lärjungarna. Han har uppstått, vandrat med och brutit bröd med två lärjungar på väg till Emmaus och sedan visat sig för alla de andra lärjungarna. Jesus påminner dem om att Hjälparen ska komma, och sen välsignar Jesus dem innan han blir upptagen till himlen. Att Lukas formulerar att Jesus faktiskt förs till himlen är hans sätt att också göra en koppling till Gamla testamentets symbolik för himlen - Guds tronssal. Lukas vill göra det tydligt att Jesus är vid Guds högra sida. Jesus sitter på tronen! Trots att vi lever i en fallen värld, trots turbulenta tider, pandemier och annat, så är det läget oförändrat än idag. Jesus sitter fortfarande på tronen. Den vetskapen fyllde lärjungarna som var med vid himmelsfärden med så stor glädje att de föll ner och lovade och prisade Gud. Och precis som dem får vi, i väntan på Jesu återkomst, i kraft av Anden, dela med oss av de goda nyheterna som är evangelium till alla vi möter. Tänk att det som började i Jerusalem har fortsatt och fortsätter än idag, och det får vi vara en del av.

Att årets Torp blev en turné över hela Sverige istället för ett folkmyller i Närke ger oss ännu en möjlighet att just under de här veckorna, som rörelse, lokala församlingar och individer, i kraft av Anden, kroka arm än en gång i missionsuppdraget att göra människor i hela vårt land till lärjungar. Låt oss påminna varandra om den Jesus som har förvandlat våra hjärtan, så att det svämmar över till de som finns i vår närhet!


Stina Vingren,
Kommunikatör EFK

Be för:

  • Alla de människor i våra lokala sammanhang som berörs av satsningar som görs under Torpturnén, och att de också ska få sina hjärtan förvandlade av Jesus
  • Tilltal och kreativitet för vår rörelse att oavsett om det är Torpturné eller inte, ständigt nå människor med de goda nyheterna om Jesus

Tack för:
- Det Jesus har gjort för oss och den Han är!