Här för att stanna!

Anders Blåberg i Korskyrkan Uppsala uppmuntrar till bön för arbetet bland barn och ungdomar nu när restriktionerna lättar och församlingarnas verksamheter kan öppna upp igen.

I vår församling jobbar vi med något som heter Här för att stanna. Vi kan även kalla det nollvisionen, det vill säga vår ambition är att ingen av de unga människor som kommer till tro och blir en del av gemenskapen ska överge sin tro och lämna församling.

Enligt Lukas 15 verkar det som om Jesus har sin egen nollvision. I liknelsen om det förlorade fåret går det inte att missa Jesu beslutsamhet att hitta det som var förlorat men tillhörde honom. Huvudpoängen i liknelsen är att det blir klang och jubelfest i himlen över den människa som hittar hem till Gud (Luk 15:7). Alltså, i Guds rike står en omvänd syndare högt i kurs. Det är en händelse att fira!

Ett år av stympat församlingsliv och omställda verksamheter ligger bakom oss. Inte minst har en ung generation drabbats av detta. När vi nu går vidare och försöker orientera oss framåt är det viktigt att vi söker det som är i linje med Guds vilja och Guds hjärta. I detta ligger att ge de unga de bästa förutsättningarna för att kunna följa Jesus. Att inte ”acceptera” att några sållats bort i pandemin. Här för att stanna!

Anders Blåberg,
Pastor Korskyrkan Uppsala

Vi ber därför:

  • Att när barn- och ungdomsgrupper kan samlas igen ska de som varit med förut komma tillbaka
  • Att nyvunnen insikt om hur viktigt det är med ”kyrka i hemmet” inte tappas bort när restriktionerna kring pandemin försvinner

Vi tackar Gud för:

  • Att läger kan hållas i sommar på lokal nivå
  • Att ledare varit uthålliga och uppfinningsrika i sin tjänst för att vägleda barn & ungdomar