Församlingsplantering i Spanien

Vi vill vara med och plantera, bygga och utveckla församlingsgemenskaper som multiplicerar sig och som på olika sätt möter den andliga såväl som sociala nöden som människor i krisens Spanien möter.

Spanien, med sina 47 miljoner invånare, är en av de sex mest sekulariserade länderna i Europa. De senaste 30 åren har antalet katoliker fortsatt att sjunka och befinner sig just nu på ca 66 %, varav ca 20 % går till mässa någon gång under året. De som inte bekänner någon religion hade år 2020 nått 30 % sträcket och trenden fortsätter. De evangeliskt troende utgör idag ca 1.5 %, där migranter från Sydamerika, utgör en betydande andel bland medlemmarna.

Behovet av nya Jesuscentrerade församlingsgemenskaper som är kulturellt relevanta och socialt medvetna är enormt. Om vi lärt oss något under pandemin så är det att församlingen behöver lägga fokus på lärjungaträning, möta nöden och bygga många grupper av gemenskap som inte är beroende av avlönad personal, program eller byggnader. Vi tror att det är den familjeliknande församlingsgemenskapen, som ständigt multiplicerar sig själv, som kan nå in i ett Spanien, där organiserad religion upplevs av många som politiserad men där familjen fortfarande har en viktig roll i spanjorernas vardag.

Vi vill vara med och plantera, bygga och utveckla församlingsgemenskaper som multiplicerar sig och som på olika sätt möter den andliga såväl som sociala nöden som människor i krisens Spanien möter.

Ferro Mehmedovic,
Missionär i Spanien

Be för

  • Be för församlingsplanteringen i Valencias stadsdel Alfafar. Be att den fortsätter att växa och för resurser som vi behöver till lokalen.
  • Be för våra vänner inom MC världen som visar stor nyfikenhet för kristen tro. Be att de börjar bekänna och leva ut sin tro.