EFKs missionärer möts på Götabro!

Sändning av missionärer är viktigt för Evangeliska Frikyrkan, det var avgörande för våra modersamfund och är en stor del av vårt internationella arbete. Under den här veckan samlas EFKs missionärer på Götabro. Det är två år sedan vi möttes sist och mycket har hänt i världen och med oss som människor.

Inte minst har åren som ligger bakom präglats av Covid-19 med allt det innebär. Det blir därför viktigt att mötas och dela erfarenheter och utmaningar men också hämta kraft och ta ut riktning. En del av de som är med skall göra sin första utresa, andra kommer till Sverige för att stanna längre eller kortare tid och de som ska fortsätta sin tjänstgöring men funnits i Sverige under sommaren. Att utbyta erfarenheter, be och samtala kommer vara fokuset under årets konferens som kommer hållas 2 dagar med 50 personer per dag. Det är människor som på ett avgörande sätt tillsammans med våra samarbetspartners bidrar till att förverkliga Evangeliska Frikyrkans vision: ”Hela Evangeliet till hela människan över hela världen !”. Vår önskan är att missionärskonferensen skall få vara en hjälp och ge kraft in i ett arbete som kan vara utmanande. Var med oss och bär den här konferensen i bön.

/Daniel Råsberg
Missionsideolog EFK

 

Tacka för

  • Att vi får möjlighet att samlas
  • Att vi får sända ut flera nya missionärer

Be för

  • Våra missionärer som ska till sina länder och de som ska stanna Sverige
  • Be om beskydd för missionärskonferensen och att dagarna skall ge både kraft och vila

Psst! Under veckan delar Daniel kring missionärkonferensen på EFKs Instagram (@evangeliskafrikyrkan). Häng med där också!