Be för Afghanistan

Vi hör hur stad efter stad faller. Talibanerna har erövrat och kontrollerar nu stora delar av landet inklusive flera av de stora städerna. I allt detta finns en befolkning - män, kvinnor, barn - som är rädda och flyr för sina liv.

Flera generationer känner tyvärr inte till annat än konflikt, fattigdom och utsatthet. Och nu fortsätter det med ett ännu större hot. Ett land som bortanför alla konflikter är vackert, fullt av kultur, möjligheter och vackra människor med längtan, hopp och mod. Människor som precis som vi alla längtar efter trygghet, framtid och möjligheter.

Vår partner i landet har beslutat av evakuera personal från vissa platser på grund av striderna. Flera projekt kan fortsätta för att minska fattigdom, stärka försörjning och mödravård, men andra projekt måste pausa för en tid på grund av oroligheterna. Lokal personal är kvar på flera platser men känner osäkerhet inför vad som kommer ske.

"Jesus Kristus, förbarma dig! DU som är fredens furste, kom med din fred! DU som är de föräldralösas förälder, kom med din kärlek! DU som är hopp, rättvisa, och framtid - KOM!"

/Linnea Åberg
Regionledare Asien
(2021-08-15)

 

Be för:

  • Be för landet!
  • Be för människorna som lider, flyr och är rädda.
  • Be för den personal som evakuerats till Kabul eller utlandet.
  • Be för den personal som är kvar på plats och som fortsätter att kämpa för människors rättigheter och försörjning.
  • Be för vishet hos ledarskapet hos vår samarbetspartner som tvingas ta snabba beslut.