Ung Pionjär

Ung Pionjär är drömmen om en rörelse av ungdomar som bryter ny mark för evangeliet och gestaltar kyrkan på fler sätt för fler personer.

Historiskt sett har EFK (genom de tre modersamfunden) alltid haft en stark pionjär prägel. Unga människor sändes ut till norrländska byar och avlägsna kontinenter för att bryta ny mark för evangeliet och göra Jesus känd. Vi drömmer om att se en liknande rörelse av unga människor i vårt land idag!

Tyvärr är det få unga som idag identifierar sig som pionjärer. Men vi tror att den pionjära gåvan finns nerlagd i många unga idag! Vår uppgift är väcka den gåva som ligger latent och se den komma i funktion.

Många unga kristna känner en frustration över kyrkan. Denna frustration kan stå för många saker, men vi tror att frustationen i många fall kan bli något otroligt gott, om den får rätt riktning. Kanske denna frustration är ett uttryck för att de är pionjärer och drömmer om att kyrkan ska få gestaltas på fler sätt för fler personer?

Ung Pionjär är en praktisk träning för den som är 16-25 år och önskar fungera som ledare och aktivist för Guds rike. Kurser arrangeras parallellt i sju regioner i Sverige och nästa omgång startar i slutet av oktober.

Mer information finns här: www.efk.se/ungpionjär Länk till annan webbplats.

 

Tacka för:

  • De ca 30 personer som förra året gick Ung Pionjär
  • Att vi nu ska få arrangera Ung Pionjär på 7 platser, jämfört med 2 förra året

Be för:

  • Att de unga som Gud kallat till pionjärer ska få resas upp och förstå sin roll i Guds rike
  • En ny pionjär våg i EFK

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen