DIOS - hur kyrka och samhälle kan samverka på bästa sätt för människor i utsatthet

Vår förhoppning med DIOS är att de som läser programmet – oavsett om de är pastorer, socionomer, jobbar inom den ideella sektorn eller är engagerade i diakonalt arbete i församlingen – ska få teologisk fördjupning och praktisk förankring i socialdiakonala frågor.

Akademi för ledarskap och teologi (ALT) är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. ALT ansvarar även för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola. Medlemsorganisationerna i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).

Jag som skriver det här inlägget heter Maria Ledstam och är samordnare för ett relativt nystartat program inom ALT – Terminen för diakonalt och socialt arbete (DIOS). En av grundtankarna bakom DIOS är att vi som jobbar med programmet tror att socialt arbete, diakoni och teologisk reflektion hör ihop. Vår förhoppning med DIOS är att de som läser programmet – oavsett om de är pastorer, socionomer, jobbar inom den ideella sektorn eller är engagerade i diakonalt arbete i församlingen – ska få teologisk fördjupning och praktisk förankring i socialdiakonala frågor. DIOS erbjuder reflektion kring hur kyrka och samhälle kan samverka på bästa sätt för människor i utsatthet så att vi på olika sätt kan följa Jesus uppmaning om att älska vår nästa.

Jesus säger i Matteus 25: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig” (vers 35–40).

 

/Maria Ledstam
Akademi för Ledarskap och Teologi

 

Vi tackar Gud för

  • Alla nya och gamla studenter inom ALT
  • Att vi kan ha fysiska möten igen efter en lång period av heldigital undervisning

Vi ber för

Vecka 38 - september 2021